Skip to content

Utbildningar inom el & hybridfordon

Här hittar du våra utbildningar inom el & hybridfordon. Klicka på respektive utbildning för att läsa mer och anmäla dig.

Training Partner säkrar att du eller din verkstad har rätt kompetens och utrustning för
arbete med el- och hybridfordon.
Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i
fas med den snabba utveckling som sker inom området.

Denna utbildning krävs för att utföra arbeten i högvoltssystemet. Du ska ha grundläggande
kunskap eller utbildning inom elektricitet och dess risker som grund innan utbildning.

För dig som inte har grundläggande kunskaper inom el så rekommenderar vi dig att gå
nedan kurser först:

Grundläggande el & diagnostekniker

CAN-BUS nätverkskommunikation i fordon – el & elektronik

INNEHÅLL

 • Vad menas med högvolt i fordon
 • Delta i och kunna utföra riskidentifiering
 • Konstruktion Batteri
 • Konstruktion – Funktion
 • Framdrivningssystem
 • Ur- och inkoppling av elektriska fordon
 • Tillverkares anvisningar
 • Risker vid hantering av elfordon
 • Vätefluorid och annat som kan bildas vid upphettning av batterierna.
 • Vill du skräddarsy utbildningen för att passa just din yrkesgrupp så hör av dig till oss.

PRIS

8.150 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)
Avtalspris: 7.350 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Fordonskunskap.

Omfattning

2 dagar.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

Vecka 33, 17-18 augusti Arlandastad

Se filmen för en kort presentation av kursen

Checklista

Har du gått vår utbildning och ska utföra högspänningsarbeten på din arbetsplats?
Ladda ner vår checklista för att säkerställa att du har allt på plats.

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå.

Utbildningen ger kunskap i Arbetsgivarfrågor vid arbete med högvoltsfordon. Den belyser arbetsgivarens ansvar, kompetensnivåer och delegerat arbete samt en genomgång av Branschstandard.

Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig chef/ledare på en arbetsplats där det finns el och hybridfordon. På utbildningen går vi igenom risker och hur de ska undvikas samt arbetsgivarens ansvar.

Utbildningen ger dig inte rätt att arbeta fysiskt med el- och hybridfordon

Denna utbildning vänder sig till

VD, chefer och ledare

INNEHÅLL

 • Identifiering – Vad menas med högvolt i fordon
 • Ansvarsfrågor
 • Branschstandard
 • Säkerhet – Elfordons risker och hur dessa skall undvikas
 • Avspärrning, varningstext och varningsskylt

PRIS

1495 kr

Förkunskaper

Fordonskunskap.

Omfattning

2-2,5 timmar digitalt via teams

Utbildningsort

Online

Kursdatum

Vecka 36, 9 september - kl 9.00-11.30

Se filmen för en kort presentation av kursen

Training Partner säkrar att du eller din verkstad har rätt kompetens och utrustning för
arbete med el- och hybridfordon.
Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i
fas med den snabba utveckling som sker inom området.

INNEHÅLL

Vad menas med högvolt i fordon

Vad gäller vid arbete med elektriskt framdrivna fordon.

Batterikonstruktion

Framdrivningssystem

Riskanalys

Risker vid hantering av skadat elfordon

Brand i elektriskt fordon.

Vätefluorid och annat som kan bildas vid upphettning av batterierna.

Söker du en kurs för dig som tekniker för att lära dig koppla ur och i ett elektriskt fordon så
finns kursen: Certifierad Högvoltstekniker

Vill du skräddarsy utbildningen för att passa just din yrkesgrupp så hör av dig till oss.

PRIS

5.050 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)
Avtalspris: 4.250 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Omfattning

1 dag

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Se filmen för en kort presentation av kursen

Att fordon som drivs antingen helt via el eller i hybridversion har kommit för att stanna är de flesta överens om. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om vad du får respektive inte får göra med dem på verkstaden. Stort fokus ligger på säkerhet kring hanteringen av elfordon och vad som krävs för att arbeta med dem. Utbildningen tar upp flera aktuella ämnen och utvecklas löpande i samband med att ny forskning och lagstiftning kommer på plats.

INNEHÅLL

Introduktion elfordon

Vad menas med högvolt i fordon

Batterikonstruktion

Framdrivningssystem

Risker vid hantering av elfordon

Risker vid hantering av skadat elfordon

Vätefluorid och annat som kan bildas vid kraftig upphettning av batterierna.

Denna utbildning berättigar inte till arbeten med högvolt i fordon.

PRIS

4900 SEK ex moms / person

Omfattning

2 stycken halvdagar

Utbildningsort

Online

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå.
Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen vänder sig till dig som vistas inom verkstaden – mekaniker, VD, kundmottagare, säljare, lokalvårdare m.fl. På utbildningen går vi igenom risker och hur de ska undvikas.

Utbildningen ger dig inte rätt att arbeta fysiskt med el- och hybridfordon

Denna utbildning vänder sig till

Mekaniker, kundmottagare, säljare, VD, lokalvårdare mfl.

INNEHÅLL

 • Vad menas med högvolt i fordon
 • Konstruktion
 • Elfordons risker och hur dessa skall undvikas
 • Avspärrning, varningstext och varningsskylt
 • Säkerhet

PRIS

995 kr

Förkunskaper

Fordonskunskap.

Omfattning

1-1,5 timmar

Utbildningsort

Online / Arlandastad / valfri ort

Kursdatum

Vecka 36, 9 september - kl 13.30-14.30

Se filmen för en kort presentation av kursen

MERITERANDE KURSER I FORDONSTEKNIK FÖR KONKURRENSKRAFTIG KOMPETENS

Som du redan vet är fordonsteknik komplicerad och mångfacetterad. För gedigen yrkeskompetens krävs därför både ordentlig grundutbildning och fortlöpande vidareutbildning. Våra lärare hjälper fordonsmekaniker koppla tidigare erfarenhet till ny kunskap och fordonsteknik för säkrare arbete och ökad konkurrenskraft. Det kan handla om utbildning att förbereda för AC certifikat, utfärda diagnos, eller arbeta med el- och hybridbilar. Vi tillhandahåller flera olika sorters kurser och har som alltid förmågan att leverera kurspaket till företag som är anpassade utifrån era varumärken och behov.

Vi förstår att det kan vara svårt att får tiden att räcka till. Därför har vi effektiviserat våra kursupplägg på öppna kurser för att maximera kompetensutveckling för varje kursdag. Kurser hålls i våra utbildningslokaler men vi har också förmågan att komma ut till ert företag.

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra utbildningslokaler är förutsättningarna ideala för både grund- och avancerad undervisning inom fordonstekniska områden. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på och våra lärare har möjlighet att hjälpa fordonsmekaniker och andra kursdeltagare på detaljnivå. Training Partners utbildningslokaler ligger behändigt nära Arlanda, strax utanför Stockholm.

Utbildningen är ett första steg i att få kunskap om hur bilens elsystem fungerar, vilka möjligheter du har att mäta i systemen och hur du räknar för att koppla utrustning till bilens ordinarie elsystem.

MÅL OCH SYFTE

Efter utbildning ska deltagaren kunna arbeta med mätteknik inom spänning, ström och resistans. Få en förståelse om de olika storheternas påverkan på olika kretsar. Utvärdering av analoga/digitala signaler, kunna tyda el schemans generella symboler samt teoretiskt utföra enklare beräkningar på elektriska kretsar.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill få kunskap inom fordonsel och elektronikens område.

INNEHÅLL

• Beräkningar på elektriska kretsar (användandet av ohms lag och effektlagen).
• Dimensionering av elektriska komponenter.
• Information om multimeterns användning.
• Mätmetoder vid felsökning: voltmeter, amperemeter och ohmmeter.
• Praktisk felsökning och elschemaläsning.
• Utvärdering av mätresultat analoga/digitala signaler.

PRIS

8.150 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)
Avtalspris: 7.350 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

(Eventuell logi samt middag tillkommer mellan utbildningsdagarna)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Fordonskunskap.

Omfattning

2 dagar.

Utbildningsort

Arlandastad. Självklart har vi även möjlighet att ha utbildning hos kund.

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

Vecka 35, 30-31 augusti

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag har baskunskaper i fordonsel och fordonselektronik och vill utveckla din kompetens men att även få kunskap om CAN-BUS tekniken. Det är en fördel om du har gått den grundläggande elutbildningen.

Vi rekommenderar att du genomfört vår utbildning Grundläggande el- och diagnostekniker innan du genomför denna utbildning.

MÅL OCH SYFTE

Efter genomgången utbildning har du fått en fördjupad kunskap inom elektronik och CAN–BUS-systemen och hur dessa samverkar genom att vara sammankopplade i nätverk.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som är fordonsmekaniker eller tekniker.

INNEHÅLL

Repetition av grundläggande el och elektronik

CAN-Bus teknikens uppbyggnad

Praktisk mätteknik med oscilloskop och multimeter

Felsökningsmetodik

Praktiskt arbete

PRIS

5.050 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)
Avtalspris: 4.250 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

(Eventuell logi samt middag tillkommer mellan utbildningsdagarna)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Baskunskaper inom fordonselektronik.

Omfattning

1 dagar.

Utbildningsort

Arlandastad. Självklart har vi även möjlighet att ha utbildning hos kund.

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

Vecka 35, 1 september

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på exempelvis serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering. Efter godkänd utbildning erhåller du ett personligt utbildningsintyg.

Training Partner erbjuder utbildning för dig som vill erhålla ett Utbildningsintyg – Kyla. Med ett utbildningsintyg kan du som arbetar på exempelvis en serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering självständigt tömma mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustning med mindre än 5 ton koloxidekvivalenter (vilket motsvarar ca 3,5 kg 134A) under ledning av en person som innehar certifikat av kategori V. Du får även utföra service och reparationsarbeten i mobil luftkonditioneringsutrustning innehållande köldmedia motsvarande mindre än 5 ton koloxidekvivalenter.

MÅL OCH SYFTE

Efter avslutad utbildningen ska du erhålla kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk A/C-utrustning, samt kunna arbeta enligt de lagar och regler som gäller för arbetet. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov som ligger till grund för att erhålla utbildningsintyg

INNEHÅLL

A/C-utrustningens funktion
Användning av A/C i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 2 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 6 100 kr exkl. moms.

Avtalspris: 5 600 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Kostnad för logi mellan utbildningsdagarna tillkommer.

Tillkommer kostnad för utfärdat utbildningsintyg 800 kr exkl. moms.

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Fordonsteknisk utbildning för mekaniker eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Vecka 40, 5-6 oktober 2022 Arlandastad

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditionerings-utrustning. Training Partner är ett ackrediterat personcertifieringsorgan för AC/kyltekniker kategori V. Hos oss kan du genomföra kylutbildning - nytt certifikat för kyltekniker samt ansökan om förnyat certifikat. Ett utfärdat certifikat för kategori V gäller i 5 år, under förutsättning att man uppfyllt kraven vid årlig uppföljning.

Varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad kyltekniker anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i mobil luftkonditioneringsutrustning ska få utföras.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Bestämmelserna inom EU och Sverige om fluorerade växthusgaser.

OM UTBILDNINGEN
Denna utbildning vänder sig till skadetekniker eller personal som arbetar på serviceverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning. Goda kunskaper i svenska krävs. 

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning. Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk A/C-utrustning och känna till lagar och regler om fluorerade växthusgaser enligt myndighetskrav.

INNEHÅLL

Grundläggande kännedom om:

AC-utrustnings funktion
Användningen av AC i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 4 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 10 700 kr exkl. moms.
Avtalspris: 9 900 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

 

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Möjlighet finns att ansöka om examination i anslutning till utbildningen. Längd: 1 dag.

Läs mer på följande länk: Certifiering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening kontakta Carina Nylander via e-post: carina.nylander@trainingpartner.se

Förkunskaper

Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Omfattning

4 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Tillfällen 2022
Vecka 36, 5 - 9 september 2022 Arlandastad

Utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad i Kategori V, vars certifikats 5-åriga giltighetstid håller på att gå ut och som behöver genomgå en repetitionsutbildning. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att ansöka om förnyelse av ditt AC-certifikat.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Bestämmelserna inom EU och Sverige om fluorerade växthusgaser.


MÅL OCH SYFTE

Den här utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad för A/C-reparationer och behöver förnya kategori V certifikatet, för att få fortsätta arbeta med A/C eller leda medarbetare som har genomgått s.k. intygsutbildning.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som innehar giltigt kylcertifikat i kategori V och vill förnya certifikatet.

INNEHÅLL

Övergripande teoretisk information om:

AC-utrustningens funktion
Användningen av AC i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 1,5 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 6 100 kr exkl. moms.

Avtalspris: 5 600 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Kostnad för logi mellan utbildningsdagarna tillkommer.

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Möjlighet finns att ansöka om examination i anslutning till utbildningen. Längd: en halv dag.

Läs mer på följande länk: Certifiering

Förkunskaper

Innehavare av giltigt kylcertifikat kategori V. Tag med giltigt/utgående certifikat till utbildningen. Ett utgånget certifikat får vara högst 6 månader gammalt. Utgånget certifikat kräver nytt certifikat.

Omfattning

En och en halv dagars teoretisk och praktisk utbildning. Utbildning kan genomföras ute hos dig som kund.

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Vecka 41, 11-12 oktober 2022 Arlandastad


MÅL OCH SYFTE

Efter genomgången utbildning har du fått en allmän teknisk kunskap om pyroteknisk utrustning i fordon, kunna identifiera PU samt känna till dess risker, samt känna till vilka lagar som gäller för respektive hanteringsgrad som kan finnas på arbetsplatsen. Med godkänt utbildningsresultat har du eller ditt företag även möjlighet att ansöka om tillstånd för handhavande av PU.

INNEHÅLL

Historik

Explosivämneskunskap samt allmänteknisk information

Risker vid hantering av PU, identifiering av PU

Demontering, förvaring och destruktion av PU

Föreståndarens roll

Regler

Avslutande prov

 

DENNA UTBILDNING VÄNDER SIG TILL:

Dig som arbetar med PU i din verksamhet, samt till dig som ska ansöka om tillstånd som föreståndare. Tillståndet ger er rättighet att både handha samt destruera pyroteknisk utrustning. Föreståndaren kan delegera hanteringen till annan person på företaget. Ska ni enbart arbeta med och/eller förvara PU mindre än 10 enheter, bör en person genomgå utbildningen för att få kunskapen om att arbeta på ett säkert sätt.

PRIS

5.050 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

Avtalspris: 4.250 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Omfattning

1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad. Självklart har vi även möjlighet att ha utbildning hos kund.

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

Vecka 41, 13 oktober

INNEHÅLL

Utbildningen är uppdelad i två delar som tillsammans ger en både viktig och samtidigt användbar kombination av kunskaper. Juridiken ger dig insikt i vad du bör, får, kan och måste göra i många viktiga sammanhang. Kundbemötande handlar bl.a. om hur du uppnår förbättrad kundnöjdhet, bemöter missnöjda kunder och hur du anpassar ditt bemötande beroende på vilken personlighetstyp du träffar. Båda delarna har många gemensamma nämnare, vilket sammantaget ger dig en större trygghet i din yrkesroll.

Verkstadsjuridik:

Verkstadens reparationsvillkor

Allmänna krav på verkstadsarbeten

Beställning och genomgång inför/efter reparation/service

Prisuppgift.

Felsökningar

Garantiarbeten.

Rätten att reklamera

Tilläggsarbete.

Förvaringsansvar.

Goodwill

Påföljder vid fel

Försäljning av reservdelar

VDN- Varudeklaration, behövs den?

Sälja bil via ombud – vad gäller?

Service och kvalitet:

 • Att uppnå och helst överträffa kundförväntningar.
  • Vad innebär kvalitet?
  • Att kunna ge ännu bättre service.
  • Aktivt lyssnande.
  • Att hantera arga/missnöjda kunder.

De fyra beteendestilarna:

 • Lär dig skillnader och likheter.
 • Vad är viktigt att känna till?

Främst utgår utbildningen från Konsumenttjänstlagen, Konsumentköplagen samt Köplagen.

Allmänna reklamationsnämnden

Övningsuppgifter med reklamationsfall.

Deltagaren får redovisa svaren och få den korrekta bedömningen av fallen.

PRIS

4.900 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)
Avtalspris: 4.100 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

1 dag.

Utbildningsort

Training Partners utbildningslokaler: DRIVELAB CENTER Pionjärvägen 2 195 61 Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

Vecka 37, 16 september Arlandastad

Arbetar du eller ska börja arbeta i någon form av ansvarsbefattning inom fordonsindustrin, exempelvis servicechef, verkmästare, verkstadschef, servicemarknadschef eller reservdelschef. Om så är fallet har du troligtvis insyn i/ansvar för det ekonomiska resultatet och jobbar dagligen med kostnader/intäkter samt försäljning/inköp. Kanske har du även personalansvar? Bland några av dina viktigaste huvuduppgifter är att nå ett ekonomiskt bra resultat, motivera din personal samt få och behålla nöjda kunder. Har du det som krävs idag? Självklart går vi igenom viktiga ekonomiska begrepp och hur man utläser både resultat- och balansrapporter men ekonomi på en verkstad är ju så mycket mer än så.

INNEHÅLL

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi, verksamhetsstyrning, kvalitets- och servicetänk samt ledarskap med utgångspunkt för de krav som ställs hos fordonsverkstäder. Utbildningen bidrar även till att du får förståelse kring din yrkesroll och det ansvar du har samt får konkreta tips och idéer som du direkt kan använda i ditt dagliga arbete.

Resultat- och balansrapporter.

Budgetering

Resultatuppföljning

Effektivitet

Produktivitet

Att sätta gemensamma/individuella mål

Medarbetarsamtal

Ordning och reda

Koppling lönsamhet och kvalitet/service

Lär dig grunderna om de fyra beteendestilarna

Viktigt om juridiken – misstag som kan kosta

Att bemöta missnöjda/arga kunder

PRIS

7.900 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)
Avtalspris: 7.100 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF.

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

2 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

INNEHÅLL

Vad kan vi beräkna och få en uppskattning av i bromsprovare

 • Provets utförande
 • Bromskraftfördelning (beräkning)
 • ​Låga bromskrafter
 • ​Bromskontroll – rullbromsprov
 • Retardationsförmåga / Tryckluftssystem
 • Bedömning av tryckluftsbromsar
 • Parkeringsbroms tunga fordon
 • Flerhjulsdrivna fordon
 • Bromscylindrar & fjäderbromscylindrar
 • Garanterade bromstyck
 • Att avläsa bromsprotokoll

Nya styrsystem för pneumatisk broms samt stabilitetsprogram

 • Scania EBS
 • Scania DAB
 • Scania APS
 • Volvo EBS
 • Volvo APM

PRIS

7.900 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)
Avtalspris: 7.100 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF.

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete med tunga fordon.

Omfattning

2 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

BLI BÄTTRE PÅ INBYTESBIL OCH DIAGNOS

Kursen lär dig bli bättre på inbytestest och diagnos av begagnade bilar. 

Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på verkstäder och försäljningsavdelningar som arbetar med inbytestest av begagnade bilar.

Vi ger dig som arbetar med inbytestester en kvalificerad utbildning för att genomföra en proffsigare inbytestest.

Som ni känner till är det svårt att bedöma skicket på begagnade bilar men genom den här utbildningen minskar du risken att missa fel eller brister på inbytesfordon, vilket kan resultera i en försämrad lönsamhet eller en ren förlustaffär. Det skapar i förlängningen nöjda och trygga kunder som i sin tur ger merförsäljning.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen ger dig värdefull kunskap i kontroller och kontrollmoment för att göra bedömning utifrån normalskick i förhållande till bilens körsträcka men även utifrån trafiksäkerhet och miljö. Kontrollant/Testare kan efter denna utbildning redovisa detaljeradfakta om fordonet för rättvis värdering.

INNEHÅLL

Mål med testet och vad är din roll

Kontrollmetoder

Tekniska brister

Interiör och exteriör

Bedömningsgrunder

Rutinträning (Praktik)

Rapportering

Test – normering

DENNA UTBILDNING VÄNDER SIG TILL

Personal som ska genomföra Diagnos och Varudeklaration

Personal som ska genomföra inbytestester

Bilsäljare som värderar bilar

PRIS

7.900  SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)
Avtalspris: 7.100 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

(Eventuell logi samt middag tillkommer mellan utbildningsdagarna)

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Förkunskaper

Lämplig fordonsutbildning

Omfattning

2 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.