Skip to content

Kylutbildningar inom fordonsbranchen

Våra kylutbildningar riktar sig till företag inom fordonsbranschen, bilverkstäder, bilmekaniker och lastbilsmekaniker som vill öka sin kompetens inom fordonsteknik och kyla. Vi erbjuder flera typer av kylutbildningar. Vi har kompetenta lärare samt rätt utrymmen för för att genomföra professionella kylutbildningar.

Gå en kylutbildning genom Training Partner

Training Partner erbjuder både kylutbildningar och företagscertifikat inom kyla. I  vårt Training Center i Arlandastad har vi öppna och företagsspecifika utbildningar inom fordonsteknik. Vi har toppmoderna verkstadshallar dit du får komma under våra kylutbildningar.

Hos oss kan du gå utbildning för nytt certifikat, förnyat certifikat och utbildningsintyg.

Läs mer på vår certifieringssida.

En förutsättning för att kunna arbeta med kyla i en verkstad är att verkstaden har ett företagscertifikat. Läs mer här.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på exempelvis serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering. Efter godkänd utbildning erhåller du ett personligt utbildningsintyg.

Training Partner erbjuder utbildning för dig som vill erhålla ett Utbildningsintyg – Kyla. Med ett utbildningsintyg kan du som arbetar på exempelvis en serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering självständigt tömma mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustning med mindre än 5 ton koloxidekvivalenter (vilket motsvarar ca 3,5 kg 134A) under ledning av en person som innehar certifikat av kategori V. Du får även utföra service och reparationsarbeten i mobil luftkonditioneringsutrustning innehållande köldmedia motsvarande mindre än 5 ton koloxidekvivalenter.

MÅL OCH SYFTE

Efter avslutad utbildningen ska du erhålla kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk A/C-utrustning, samt kunna arbeta enligt de lagar och regler som gäller för arbetet. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov som ligger till grund för att erhålla utbildningsintyg

INNEHÅLL

A/C-utrustningens funktion
Användning av A/C i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 2 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 6 100 kr exkl. moms.

Avtalspris: 5 600 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Kostnad för logi mellan utbildningsdagarna tillkommer.

Tillkommer kostnad för utfärdat utbildningsintyg 800 kr exkl. moms.

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Förkunskaper

Fordonsteknisk utbildning för mekaniker eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Vecka 40, 5-6 oktober 2022 Arlandastad

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditionerings-utrustning. Training Partner är ett ackrediterat personcertifieringsorgan för AC/kyltekniker kategori V. Hos oss kan du genomföra kylutbildning - nytt certifikat för kyltekniker samt ansökan om förnyat certifikat. Ett utfärdat certifikat för kategori V gäller i 5 år, under förutsättning att man uppfyllt kraven vid årlig uppföljning.

Varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad kyltekniker anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i mobil luftkonditioneringsutrustning ska få utföras.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Bestämmelserna inom EU och Sverige om fluorerade växthusgaser.

OM UTBILDNINGEN
Denna utbildning vänder sig till skadetekniker eller personal som arbetar på serviceverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning. Goda kunskaper i svenska krävs. 

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning. Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk A/C-utrustning och känna till lagar och regler om fluorerade växthusgaser enligt myndighetskrav.

INNEHÅLL

Grundläggande kännedom om:

AC-utrustnings funktion
Användningen av AC i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 4 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 10 700 kr exkl. moms.
Avtalspris: 9 900 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

 

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

 

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Möjlighet finns att ansöka om examination i anslutning till utbildningen. Längd: 1 dag.

Läs mer på följande länk: Certifiering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening kontakta Carina Nylander via e-post: carina.nylander@trainingpartner.se

Förkunskaper

Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Omfattning

4 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Tillfällen 2022
Vecka 36, 5 - 9 september 2022 Arlandastad

Utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad i Kategori V, vars certifikats 5-åriga giltighetstid håller på att gå ut och som behöver genomgå en repetitionsutbildning. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att ansöka om förnyelse av ditt AC-certifikat.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Bestämmelserna inom EU och Sverige om fluorerade växthusgaser.


MÅL OCH SYFTE

Den här utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad för A/C-reparationer och behöver förnya kategori V certifikatet, för att få fortsätta arbeta med A/C eller leda medarbetare som har genomgått s.k. intygsutbildning.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som innehar giltigt kylcertifikat i kategori V och vill förnya certifikatet.

INNEHÅLL

Övergripande teoretisk information om:

AC-utrustningens funktion
Användningen av AC i fordon
Hantering av köldmedier
Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning

PRIS

Kurslängden är 1,5 utbildningsdagar.

Pris per person inklusive kaffe och lunch 6 100 kr exkl. moms.

Avtalspris: 5 600 kr exkl. moms.
Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Kostnad för logi mellan utbildningsdagarna tillkommer.

Vid behov av logi rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter,
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Möjlighet finns att ansöka om examination i anslutning till utbildningen. Längd: en halv dag.

Läs mer på följande länk: Certifiering

Förkunskaper

Innehavare av giltigt kylcertifikat kategori V. Tag med giltigt/utgående certifikat till utbildningen. Ett utgånget certifikat får vara högst 6 månader gammalt. Utgånget certifikat kräver nytt certifikat.

Omfattning

En och en halv dagars teoretisk och praktisk utbildning. Utbildning kan genomföras ute hos dig som kund.

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Vecka 41, 11-12 oktober 2022 Arlandastad