Skip to content

DU FÖRVÄRVAR DE KUNSKAPER SOM KRÄVS

Vår erfarenhet av utbildning till besiktningsman, samt våra medarbetares kompetens som besiktningstekniker och besiktningsingenjörer, gör att får du får de kunskaper som krävs för fordonsbesiktningspersonal. Kursen ger dig rätt förberedelse att bli en färdig besiktningtekniker.

För riktade utbildningar inom fordonsteknik, vänligen klicka här.

INDIVID- OCH FÖRETAGSANPASSADE BESIKTNINGSUTBILDNINGAR

Vi utbildar besiktningstekniker och besiktningsingenjörer på såväl individ- som företagsnivå. Hos oss läser du både grundutbildningar och utbildningar på avancerad nivå. Vi erbjuder även specialutbildningar för tekniker, specialister, myndigheter och företag som vill utvecklas inom ett särskilt område för utökad expertis inom besiktning. Alla våra utbildningar och tjänster anpassas efter individens och företagets önskemål och behov.

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra utbildningslokaler är förutsättningarna ideala för utökad undervisning inom fordonsbesiktning. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. Training Partners utbildningslokaler ligger bara fem minuter från Arlanda flygplats.

VARFÖR SKA BESIKTNINGS​TEKNIKER UTBILDAS?

Du får den fordonskompetens som krävs för att du ska bli en färdig besiktningstekniker. Att det finns kompetent personal i branschen är en livsviktig fråga. Med utbildning som besiktningstekniker från Training Partner bidrar du till bättre trafiksäkerhet på våra vägar.

 

Vi utbildar inom alla ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K1 för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt av högst 3500kg samt lätt terrängvagn.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt en noggrann genomgång av Transportstyrelsens föreskrift som styr kontrollbesiktning.

I teorin ingår också en grundläggande genomgång av fordonskunskap styrt mot kontrollbesiktning. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. I kursen ingår också utbildning i ergonomi, ny teknik, etik och moral.

Utbildningen säkrar kompetens för Certifikat utifrån deltagarens tidigare utbildningsståndpunkt.

MÅL OCH SYFTE

I teorin ingår också en grundläggande genomgång av fordonskunskap styrt mot kontrollbesiktning. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. I kursen ingår också utbildning i ergonomi, ny teknik, etik och moral.

Denna utbildning vänder sig till

Utbildningen säkrar kompetens för Certifikat utifrån deltagarens tidigare utbildningsståndpunkt.

Omfattning

ca 6-7 veckor

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Kursstart v.33, 15 augusti 2022
Kursstart v.42, 17 oktober 2022

Vi utbildar inom alla ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K2/KBUSS för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt  över 3500kg samt Buss.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonsslag, Fordonsförordning samt en noggrann genomgång av Transportstyrelsens föreskrift som styr kontrollbesiktning.

I teorin ingår också en grundläggande genomgång av fordonskunskap styrt mot kontrollbesiktning. Den praktiska delen av utbildningen innehåller komponent- och detaljgranskningar samt genomgång av kontroller/metoder riktat mot besiktning av tunga fordon. I kursen ingår också utbildning i ergonomi och besiktning av lyftanordningar (bakgavellyft) styrt av arbetsmiljöverket.

Förkunskaper

K1 behörighet. Om du saknar behörighet kontaktar du oss för mer info.

Omfattning

3 vecor

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Kursstart v.36, 5 september 2022
Kursstart v.45, 7 november 2022
Kursstart v.48, 28 november 2022

Genomgångar av nationell och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära. Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

INNEHÅLL

Utbildning som ger deltagarna förutsättning att utföra kontrollbesiktning på motorcykel med rätt besiktningsrutin och kontrollmetod.

Utbildningen ger även insikt om de risker som fel på komponenter och funktioner kan medföra.

 

Körning ingår i utbildningen, avrostning, provkörning samt hantering, för att säkerställa att deltagaren kan göra en slutlig bedömning vid provkörning.

Förkunskaper

Körkort A (obegränsad effekt)

Omfattning

4 dagar

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Kursstart v.39, 26 september 2022

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet R1. R1 ger behörighet för registreringsbesiktning och lämplighetsbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt av högst 3500kg samt lätt terrängvagn.

Utbildningen innehåller även genomgång av Enskilt godkännande för lätta fordon. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik. Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonsslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och enskilt godkännande samt tillämpliga internationella regelverk.

Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass K1.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

Kursstart v.42, 17 oktober 2022

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet R2. R2 omfattar fordonsslagen personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar samtliga med totalvikt över 3500kg och ger behörighet för registreringsbesiktning och lämplighetsbesiktning.

Utbildningen innehåller även genomgång av Enskilt godkännande för tunga fordon. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och enskilt godkännande samt tillämpliga internationella regelverk.

Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass K2 och R1.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.


Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet RBUSS. RBUSS omfattar fordonsslaget bussar oavsett totalvikt och ger behörighet för registreringsbesiktning och lämplighetsbesiktning.

Utbildningen innehåller även genomgång av Enskilt godkännande för bussar. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och enskilt godkännande samt tillämpliga internationella regelverk.

Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass KBuss och R2.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet RMC. RMC omfattar fordonsslagen motorcyklar, mopeder och terrängskoter och ger behörighet för registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning.

Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik. Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning samt tillämpliga internationella regelverk och Arbetsmiljöverkets (AV) regler för maskiner.

Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass R1 och KMC.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse inom besiktningsteknik och behörighet ADR-F. ADR-F omfattar första besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg. Den teoretiska delen innehåller genomgång av lagar och förordningar samt (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regler som reglerar kraven för fordon som transporterar farligt gods. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt ska du inneha certifikat i behörighetsklass R1 eller R2.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse inom besiktningsteknik och behörighet ADR-Å. ADR-Å omfattar återkommande besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av lagar och förordningar samt (MSB) Myndigheten för samhällsskydd, och beredskapsregler som reglerar kraven för fordon som transporterar farligt gods. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt ska du inneha certifikat i behörighetsklass K1 eller K2.

Utbildningsort

Arlandastad

Kursdatum

v.49, 2022-12-08

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse för återkommande besiktning och montagebesiktning av fordonsmonterade lastbilskranar och anordningar för tillfälliga personlyft med lastbilskranar inom besiktningsteknik.

KRAN omfattar kranar monterade på lastbilar och släp avsedda för lastning och lossning samt anordningar för tillfälliga personlyft med lastbilskranar. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner och praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Arbetsmiljöverkets regler och tillämpliga standarder. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass R2.

Omfattning

Enligt överenskommelse

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.

INNEHÅLL

Utbildning för dig som är serviceansvarig och vill/ska utföra service/underhåll/reparationer och kalibrering på den utrustning som finns på stationen. Vi ger dig även kunskap kring ifyllnad av underhållsjournaler och kalibreringsbevis.

Utbildningen sker på faktisk utrustning.

Utbildningsort

Arlandastad alt. på beställarens Besiktningsstation

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan.