Hoppa till innehåll

Viktig information i samband med coronaviruset covid-19

DU FÖRVÄRVAR DE KUNSKAPER SOM KRÄVS

Vår erfarenhet av utbildning till besiktningsman, samt våra medarbetares kompetens som besiktningstekniker och besiktningsingenjörer, gör att får du får de kunskaper som krävs för fordonsbesiktningspersonal. Kursen ger dig rätt förberedelse att bli en färdig besiktningtekniker.

För riktade utbildningar inom fordonsteknik, vänligen klicka här.

INDIVID- OCH FÖRETAGSANPASSADE BESIKTNINGSUTBILDNINGAR

Vi utbildar besiktningstekniker och besiktningsingenjörer på såväl individ- som företagsnivå. Hos oss läser du både grundutbildningar och utbildningar på avancerad nivå. Vi erbjuder även specialutbildningar för tekniker, specialister, myndigheter och företag som vill utvecklas inom ett särskilt område för utökad expertis inom besiktning. Alla våra utbildningar och tjänster anpassas efter individens och företagets önskemål och behov.

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra utbildningslokaler är förutsättningarna ideala för utökad undervisning inom fordonsbesiktning. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. Training Partners utbildningslokaler ligger bara fem minuter från Arlanda flygplats.

VARFÖR SKA BESIKTNINGS​TEKNIKER UTBILDAS?

Du får den fordonskompetens som krävs för att du ska bli en färdig besiktningstekniker. Att det finns kompetent personal i branschen är en livsviktig fråga. Med utbildning som besiktningstekniker från Training Partner bidrar du till bättre trafiksäkerhet på våra vägar.

 

BESIKTNINGSTEKNIK – K1 Kontrollbesiktning lätta fordon

Vi kompletterar utbildningen med de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. Tränaren finns hela tiden på plats som stöd.

INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

18 oktober 2021

BESIKTNINGSTEKNIK – K2 Kontrollbesiktning tunga fordon

INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

K1 behörighet. Om du saknar behörighet kontaktar du oss för mer info.

Omfattning

3v

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

30 augusti 2021
25 oktober

BESIKTNINGSTEKNIK – KMC Kontrollbesiktning motorcykel & moped

Genomgångar av nationell och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära. Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

K1 behörighet.

Omfattning

23 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik. Certifiering tre dagar.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

13 september 2021
4 oktober 2021

BESIKTNINGSTEKNIK – R1 Registreringsbesiktning lätta fordon

KONTROLLERA DINA BETYG

Genomgångar av nationell och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära.
Utbildningslängd är 23 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik. Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering


INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

23 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik. Certifiering tre dagar.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – R2 Registreringsbesiktning tunga fordon

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case-typ och fysiska fordon.

INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

R1

Omfattning

10 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – R2BUSS

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon.

INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

R1, R2

Omfattning

10 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – RMC Registrerings besiktning motorcykel & moped

KONTROLLERA DINA BETYG

Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära. Utbildningslängd är sju dagar inklusive praktik. Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering


INNEHÅLL

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

Sju dagar inklusive praktik.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

​BESIKTNINGSTEKNIK ADR-F FÖRSTA BESIKTNING


INNEHÅLL

Här får du genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning. Utbildningslängd är tre dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) en dag. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkänt slutprov.

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case-typ och fysiska fordon.  ADR-F utbildningen ger dig en kompetensbekräftelse att utföra första besiktningar av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

Två dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov)1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK ADR – ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

INNEHÅLL

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case-typ och fysiska fordon. Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning. Utbildningslängd är en dag. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) en dag.

ADR-Å utbildningen ger dig en kompetensbekräftelse att utföra återkommande besiktningar av fordon som ska transportera farligt gods på väg. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkänt slutprov.

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

1 dag. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) 1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – KRAN FORDONSMONTERADE

INNEHÅLL

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon. Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning och hållfasthetsberäkningar. Utbildningslängd är två dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt slutprov) en dag.

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

2 dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt slutprov) 1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – SA – SERVICEANSVARIG

INNEHÅLL

Lämplig utbildning när du är serviceansvarig och vill utföra service/underhåll/reparationer och kalibrering på den utrustning som finns på stationen. Kunskap om ifyllnad av underhållsjournaler och kalibreringsbevis, samt praktik som gäller utrustning.

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGSTEKNIK – DIA – BILDIAGNOS

INNEHÅLL

Diagnostekniker för fordon bedömer inte bara trafiksäkerhet och miljö utan tittar även på skicket och eventuella skador och dokumenterar allt i protokoll och bilder. Utbildningen innehåller både teoretiska genomgångar, grupparbeten och normering för att säkerställa nivån på bedömningar.

PRIS

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

TRANSLATE »