UTBILDNING INOM FORDONSBESIKTNING

Vår erfarenhet av utbildning till besiktningsman, samt våra medarbetares kompetens som besiktningstekniker och besiktningsingenjörer, gör att får du får de kunskaper som krävs för fordonsbesiktningspersonal.

Kursen ger dig rätt förberedelse att bli en färdig besiktningtekniker.

För riktade utbildningar inom fordonsteknik, klicka här.

INDIVID- OCH FÖRETAGSANPASSADE BESIKTNINGSUTBILDNINGAR

Vi utbildar besiktningstekniker och besiktningsingenjörer på såväl individ- som företagsnivå. Hos oss läser du både grundutbildningar och utbildningar på avancerad nivå. Vi erbjuder även specialutbildningar för tekniker, specialister, myndigheter och företag som vill utvecklas inom ett särskilt område för utökad expertis inom besiktning. Alla våra utbildningar och tjänster anpassas efter individens och företagets önskemål och behov.

VARFÖR SKA BESIKTNINGSTEKNIKER UTBILDAS?

Du får den fordonskompetens som krävs för att du ska bli en färdig besiktningstekniker. Att det finns kompetent personal i branschen är en livsviktig fråga. Med utbildning som besiktningstekniker från Training Partner bidrar du till bättre trafiksäkerhet på våra vägar.

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra utbildningslokaler är förutsättningarna ideala för utökad undervisning inom fordonsbesiktning. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. Training Partners utbildningslokaler ligger bara fem minuter från Arlanda flygplats.