CERTIFIKAT FÖR KYLA & BESIKTNING

Hos oss på Training Partner Nordic AB kan du genomgå examination för att erhålla ett personligt certifikat som kyl- eller besiktningstekniker.

Training Partner Nordic AB är ackrediterade av SWEDAC gällande personcertifiering enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 inom området besiktningstekniker och kyltekniker avseende Kategori V.

För att få utföra service och reparationer på kyl- och luftkonditioneringssystem på fordon ska en Kyltekniker ha ett certifikat inom kyla enligt förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) och detta ska bekräftas genom personcertifiering i enlighet med EN ISO/IEC 17024:2012.

För att få utföra besiktningar av fordon i enlighet med fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211) ska en besiktningstekniker ha den utbildning och kompetens som krävs enligt kraven i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2017:53 och detta ska bekräftas genom personcertifiering i enlighet med EN ISO/IEC 17024:2012.

It seems we can't find what you're looking for.