Skip to content

CERTIFIKAT FÖR FORDONSBRANSCHEN

Hos oss på Training Partner Nordic AB kan du genomgå examination för att erhålla ett personligt certifikat som kyl- eller besiktningstekniker.

Training Partner Nordic AB är ackrediterade av SWEDAC gällande personcertifiering enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012 inom området besiktningstekniker och kyltekniker avseende Kategori V.

Ett giltigt personcertifikat av kategori V är ett krav för att arbeta med service och reparationer av luftkonditioneringssystem i fordon.

Certifiering sker mot svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS2016:1128).

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner Nordic AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering av kyltekniker kategori V. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker om certifiering. Du är också välkommen att förnya ditt certifikat hos Training Partner Nordic AB, även om du tidigare gjort detta hos ett annat personcertifieringsorgan.

VARFÖR CERTIFIERING:

Personcertifiering av kyltekniker genomförs genom en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är en utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för kyltekniker kategori V, med utgångspunkt från bilaga 1 till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067.

Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till våra tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.

GÄLLER I FEM ÅR

Ett kategori V certifikat gäller i fem år, under förutsättning att innehavaren av certifikatet uppfyller kraven vid årlig uppföljning.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad
Glöm inte att bifoga erforderliga intyg/betyg

KONTAKT

Carina Nylander

Certifieringskoordinator

+46 10 456 78 52

Personcertifiering av besiktningstekniker är ett krav för upprätthållande av kvalitén på fordonsbesiktningar gentemot bilägare. Det är ett krav på att besiktningstekniker innehar ett certifikat för att styrka sin kompetens inom sin yrkesutövning.

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner är ackrediterat av SWEDAC att certifiera fordonsbesiktningstekniker. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker.

CERTIFIERING BEDRIVS SÅ ATT:

Examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt.
Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till bolagets tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från del av verksamheten som sker utan ackreditering.

GÄLLER I FYRA ÅR

Certifiering för besiktningstekniker genomförs en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för fordonskontroll enligt TSFS 2017:53. Certifikatet gäller i fyra år. Om ett annat certifieringsorgan utfärdar ett nytt certifikat, inom samma behörighetsklass, innan utgångsdatum återkallas certifikat utfärdat av Training Partner.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad
Glöm inte att bifoga erforderliga intyg/betyg

KONTAKT

Linda Erikson

Certifieringskoordinator

+46 10 456 78 58

Varför företagscertifikat?

I den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) infördes ett krav på att företag som arbetar med luftkonditioneringssystem i fordon, ska ha ett företagscertifikat för arbete inom kategori V.

Detta krav gäller fr.o.m. 2017-07-01

Saknas giltigt företagscertifikat får inget arbete med luftkonditioneringssystem i fordon ske innan företaget erhållit ett företagscertifikat. Saknas företagscertifikat kan tillsynsmyndigheten utfärda miljösanktionsavgifter, både för företaget och personerna ifråga.

Företagscertifikatet kostar idag 5 200 kr plus moms för en femårsperiod. Efter fem år måste ett nytt certifikat sökas.

Hos Training Partner kan ni ansöka och erhålla ett företagscertifikat.

Vi hjälper er också med de uppgifter och rutiner du behöver för att uppfylla kraven för företagscertifikat.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad

KONTAKT

Carina Nylander

Training Coordinator/ Certification Coordinator

010-4567854