SLÄCKA 2:OR – KONTROLLPERSONAL I ACKREDITERAD VERKSAMHET

Genom grundutbildning och fortbildning inom ackreditering kan du som kontrollant höja din kunskap och kvaliteten på den egna verkstaden, vilket leder till utökad service för och tillit från era kunder. Våra utbildningar är till för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden vad gäller både lätta och tunga fordon. 

Vi hjälper både verkstadspersonal med grundkunskap och fortbildning för uppdaterad kunskap och ledningsgrupper med administrationsansvar.

ACKREDITERINGSUTBILDNINGAR HOS
TRAINING PARTNER

Med unik approach och lång erfarenhet kan vi hjälpa er tillgodogöra er både teoretisk och praktisk kunskap vad gäller kontrollering av reparationer på er verkstad. Med kunskap om de senaste regelverk och föreskrifter ser vi till att ni har uppdaterad information om vad som gäller vid ackreditering och kontrollbesiktning. Detta ökar både säkerheten på det arbete ni utför samt trygghet hos era kunder.

Våra utbildningar riktar sig både till ackrediterade verkstäder och personal på verkstäder som söker ackreditering. De är även lämpliga för fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens eller att lära sig släcka 2:or.

För riktade utbildningar inom fordonsteknik, vänligen klicka här

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra undervisningslokaler är förutsättningarna ideala för grund- och avancerad utbildning inom ackreditering. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. 

Training Partners utbildningslokaler för fordon och fordonsteknik ligger behändigt nära Arlanda, strax utanför Stockholm.