Skip to content

Ackrediteringsutbildningar hos Training Partner

Med unik approach och lång erfarenhet kan vi hjälpa er tillgodogöra er både teoretisk och praktisk kunskap vad gäller kontrollering av reparationer på er verkstad. Med kunskap om de senaste regelverk och föreskrifter ser vi till att ni har uppdaterad information om vad som gäller vid ackreditering och kontrollbesiktning. Detta ökar både säkerheten på det arbete ni utför samt trygghet hos era kunder. Våra utbildningar riktar sig både till ackrediterade verkstäder och personal på verkstäder som söker ackreditering. De är även lämpliga för fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens eller att lära sig släcka 2:or.

För riktade utbildningar inom fordonsteknik, vänligen klicka här

ANPASSADE UTBILDNINGSLOKALER

I våra undervisningslokaler är förutsättningarna ideala för grund- och avancerad utbildning inom ackreditering. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. Training Partners utbildningslokaler för fordon och fordonsteknik ligger behändigt nära Arlanda, strax utanför Stockholm.

MÅLGRUPP

Verkstadspersonal på ackrediterad verkstad eller verkstad som ansöker om ackreditering. Fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant.
Utbildningen och behörigheten är personlig.

MÅL OCH SYFTE

Du får kunskap om regelverk och föreskrifter gällande ackreditering, kunskap om vilka regler som gäller för kontrollbesiktning, samt flygande besiktning av Polis och Bilinspektör. Du ska kunna kontrollera reparationer utförda av den egna verkstaden enligt föreskrifterna. Syftet är att du som kontrollant ska höja din kunskap och kvaliteten på den egna verkstaden samt utöka service för kunderna.

INNEHÅLL

Lagar, förordningar, föreskrifter, protokolläsning från olika besiktningsorgan

Kontrollmetoder, bedömningar, kontroll efter reparation

Intygshandlingar, rapportering/intyg

Grupparbeten

Avslut / Prov

Lätta fordon: 1,5 dagar
Dag 1 08.00 – 17.00
Dag 2 08.00 – 14.30

Tunga fordon: 2 dagar
Dag 1 08.00 – 17.00
Dag 2 08.00 – 17.00

PRIS

Pris per person inkl kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering
Lätta fordon: 6 600 SEK exkl. moms
Lätta och tunga fordon: 7 900 SEK exkl. moms

Samtliga priser är exklusive moms. Logi och middag mellan utbildningsdagarna tillkommer på ovanstående priser.

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad.
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset för lätta fordon 19 000 kr och för tunga 24 000 kronor plus 2 750 kr kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms. Önskar ni kontakt mejla carina.nylander@trainingpartner.se

Förkunskaper

Lämpliga kvalifikationer, lämplig utbildning, erfarenhet och tillfredställande kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras. Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant utbildning och 2 års praktik inom området eller 6 års praktik inom området.

Omfattning

Lätta fordon: 1,5 dagar Tunga fordon: 2 dagar

Utbildningsort

Arlandastad, Jönköping, Göteborg, Lund

Kursdatum

Kurstillfällen 2022
Vecka 34, 23-24 augusti Göteborg
Vecka 37, 28-29 september Arlandastad
Vecka 45, 8-9 november Arlandastad
Vecka 50, 13-14 december Arlandastad

MÅLGRUPP 

Kontrollanter på ackrediterad verkstad för lätta och tunga fordon, samt du som arbetar med ledning och administration kring ackrediteringsområdet på din ackrediterade verkstad.

MÅL OCH SYFTE

Syftet är att du ska uppdatera dina kunskaper kring de nya föreskrifter från Transportstyrelsen som tillämpas från och med maj 2018, samt repetera metoder för att säkra genomförandet på den egna verkstaden och med detta som grund förstå de krav som föreskrift och myndighet har angivit.

INNEHÅLL

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2017:54)
Föreskrifter som reglerar provning
Kontroll och intygsutfärdande för godkännande vid ackrediterad verkstad som avser efterkontroll

PRIS

Kursen genomförs under 1 dag. Vi bedriver utbildningen genom föreläsning och grupparbete med vanligt förekommande exempel.

Lätta fordon
Kl. 08:00 – 15:00
3 100 SEK per person exkl. moms

Tunga fordon
Kl. 08.00 – 17.00
3 700 SEK per person exkl. moms.

Inkl. kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 13 000 kronor plus 1 420 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms.

Förkunskaper

Tidigare fullgjord ackrediteringsutbildning.

Omfattning

Kursen genomförs under 1 dag. Vi genomför utbildningen genom föreläsning och grupparbete med vanligt förekommande exempel.

Utbildningsort

Arlandastad, Jönköping, Göteborg, Lund

Kursdatum

Kurstillfälle 2022
Vecka 24, 16 juni Arlandastad