Besiktningsteknik – R1 registreringsbesiktning lätta fordon

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet R1.

Utbildningen Besiktningsteknik- R1 ger dig förutsättningar att klara certifieringskraven för att få registreringsbesikta lätta fordon med en totalvikt upp till 3500 kilo, undantaget MC och lätta bussar. Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon.

MÅL OCH SYFTE

R1 ger behörighet för registreringsbesiktning och lämplighetsbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt av högst 3500kg samt lätt terrängvagn

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill utbildas som Besiktningstekniker med R-behörighet lätta fordon (BI).

INNEHÅLL

Utbildningen innehåller bl.a. genomgång av Enskilt godkännande för lätta fordon. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonsslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och enskilt godkännande samt tillämpliga internationella regelverk.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass K1. Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.