Verkstadsjuridik och kundbemötande

Utbildningen är uppdelad i två delar som tillsammans ger en både viktig och samtidigt användbar kombination av kunskaper. Juridiken ger dig insikt i vad du bör, får, kan och måste göra i många viktiga sammanhang. Kundbemötande handlar bl.a. om hur du uppnår förbättrad kundnöjdhet, bemöter missnöjda kunder och hur du anpassar ditt bemötande beroende på […]

Utbildning i PU – Handhavande av pyroteknisk utrustning

Arbetar du med PU i din verksamhet och ska ansöka om tillstånd som föreståndare för att få rättighet att både handha samt destruera pyroteknisk utrustning så är det här rätt utbildning för dig. Som Föreståndare kan du delegera hanteringen till annan person inom verksamheten. Ska ni enbart arbeta med och/eller förvara PU mindre än 10 […]

El och Hybridfordon – Informerad person – Online

Training Partner säkrar att du och din verkstad har rätt kompetens och utrustning för arbete med el- och hybridfordon. Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

El och Hybridfordon – Instruerad tekniker fordon – Online

Att fordon som drivs antingen helt via el eller i hybridversion har kommit för att stanna är de flesta överens om. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om vad du får respektive inte får göra med dem på verkstaden. Stort fokus ligger på säkerhet kring hanteringen av elfordon och vad som krävs för att arbeta […]

El och Hybridfordon – Instruerad tekniker fordon

Training Partner säkrar att du eller din verkstad har rätt kompetens och utrustning förarbete med el- och hybridfordon.Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid ifas med den snabba utveckling som sker inom området.

El och Hybridfordon Chef/ledare – Online

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå. Utbildningen ger kunskap i Arbetsgivarfrågor vid arbete med högvoltsfordon. Den belyser arbetsgivarens ansvar, kompetensnivåer och delegerat arbete samt […]

El och Hybridfordon – Fackkunnig elfordon

Training Partner säkrar att du eller din verkstad har rätt kompetens och utrustning för arbete med el- och hybridfordon. Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

CAN-BUS nätverkskommunikation i fordon el och elektronik

Utbildningen vänder sig till dig som redan idag har baskunskaper i fordonsel och fordonselektronik och vill utveckla din kompetens men att även få kunskap om CAN-BUS tekniken. Vi rekommenderar att du genomfört vår utbildning Grundläggande el- och diagnostekniker innan du genomför denna utbildning.

Grundläggande el och diagnostekniker

Utbildningen är ett första steg i att få kunskap om hur bilens elsystem fungerar, vilka möjligheter du har att mäta i systemen och hur du räknar för att koppla utrustning till bilens ordinarie elsystem.