Besiktningsteknik ADR – Återkommande besiktning

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse inom besiktningsteknik och behörighet ADR-Å. ADR-Å omfattar återkommande besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

Besiktningsteknik – K2/KBUSS kontrollbesiktning tunga fordon

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K2/KBUSS för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt över 3500kg samt Buss.