utbildningsadministration

​Utbildningsadministration och mertjänster för fordonsbranschen

Vi vill göra det enkelt för dig. Våra medarbetare är specialister på varumärken i fordonsindustrin och vi tillhandahåller outsourcing och administration av utbildningar. Vi ordnar lokaler, lärare, mat, hotell och tar hand om all kursadministration

Administration av utbildningar - så funkar det!

FRÅN START TILL MÅL

Våra utbildningsadministratörer skapar kursmaterial till dina utbildningar, gör kompetensanalyser samt hanterar dina kompetensregister. Vi följer upp och bearbetar din målgrupp inför en aktivitet och säkerställer ett högt deltagande. Vi ser till att du får en effektiv flödeskedja och en lyckad och väl genomförd aktivitet. Vi tar hand om dig från start till mål.

EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Vi kan ta hand om hela eller delar av utbildningsadministrationen. Vi kan också ansvara för vissa delar i ett projekt, helt beroende på dina önskemål. Training Partner arbetar med proaktiv logistik, det betyder att vi följer upp och bearbetar målgruppen inför en aktivitet och säkerställer högt deltagande. Vi gör att du kan lyckas ännu bättre i fordonsbranschen.

ARBETAR I ERA SYSTEM

Vi kan administrera direkt i ert system eller i vårt eget Learning Management System. Vi representerar ert varumärke när vi möter era deltagare i bilindustrin. Har du behov av utbildning för dina medarbetare, återförsäljare eller kunder men känner att du inte hinner med? Då kan du använda våra resurser och kompetenser att genomföra allt det praktiska.

Vi tar hand om fakturering – både inkommande leverantörsfakturor och utgående kundfakturor. Du behöver bara en kontakt och det är med oss. Vi kallar det Single Point of Contact.

Vi kan sköta er administration på distans från våra lokaler vid Arlanda utanför Stockholm. Du bestämmer vilka delar du vill ha hjälp med. Våra medarbetare är din resurs och bjuder in till dina utbildningar samt koordinerar med utbildare, lokalbokning, mat och logi.

VARFÖR SKA VI TA HAND OM ER ADMINISTRATION?

Att sköta administration tar mer tid och är mer krävande än vad man tror. Om du låter oss göra jobbet så ser vi till att det blir så effektivt gjort som möjligt. Våra medarbetare är otroligt flexibla och specialister på fordonsbranschen och fordonsrelaterade företag. De kan göra punktinsatser och sköta din utbildningsadministration – när det behövs.

training-center-arlandastad

Training Center Arlanda

Strategisk mötesplats

Vi har byggt ett av Nordens mest moderna konferenscenter för ny teknik intill Arlanda flygplats. Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
more-driven-than-others

More driven than others

More Driven Than Others

Välkommen till Training Partner om du också vill se vad driv kan göra med ett företag.
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!
experience-in-motion

Experience in motion

Experience in motion

På Training Partner står inte upplevelsen i centrum. Det gör du.
Läs mer!