ledarskapsutbildning

​Ledarskapsutbildning​ som utvecklar medarbetarna och ökar produktiviteten

Vår viktigaste utbildning i ledarskap går under namnet Situationsanpassat Ledarskap, (SLII®). Denna ledarskapsutbildning är framtagen av Blanchard International och ett utmärkt val för alla ledare, även inom fordonsbranschen. SLII är ett av marknadens mest kraftfulla verktyg för dig som leder andra människor.

Situational leadership II

LEDARSKAPSUTVECKLING FÖR ALLA SITUATIONER

Olika människor och olika situationer kräver olika typer av led​ning. Samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation, men endast kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg i. Oavsett om du är servicerådgivare som ska leda dina fordonskunder genom en affär, eller om du är VD för ett internationellt företag inom fordonsbranschen, så arbetar du med att leda andra människor. Samma sak gäller om din huvudsakliga arbetsuppgift är projektledning.

BEHANDLA ALLA OLIKA

SLII är en ledarskapsutbildning som lämpar sig för både nya och erfarna chefer. Utbildningen bygger på att du som chef/ledare ska behandla alla olika. Du får kraftfulla verktyg för att kunna leda medarbetare och team i olika situationer. Genom SLII lär du dig att instruera, coacha, stödja och delegera på ett sätt som skapar kompetens och engagemang. Chefsutbildningen skapar förutsättningar för ökat förtroende och hjälper dig att få organisationen att bli mer flexibel och effektiv.

Du får också djupare förståelse för jämställdhet och diskriminationsfrågor samt nya insikter i etik och konflikthantering. Ett av målen med utbildningen är att du förvärvar färdigheter som du sedan använder för att förbättra gruppdynamiken och arbetsmiljön.

GÖR EN PERSONLIGHETSANALYS

I ledarskapskursen ingår även en DISC-analys. DISC är ett av världens mest använda analysverktyg som beskriver och förklarar varför vi beter oss som vi gör i olika situationer. Analysen hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare och kunder inom fordonsbranschen. DISC personlighetsanalys beskriver utifrån fyra beteendemönster dina starka och svaga sidor i kommunikationen mellan dig och dina medarbetare.

CHEFSUTVECKLING UTIFRÅN DIN VERKLIGHET

Under utbildningen blandas teorier med praktiska övningar baserade på din yrkessituation och dina specifika behov. Målet är att öka din förmåga att nå dina mål genom effektivt ledarskap. Du ska utvecklas i ditt jobb som ledare och lära dig anpassa ditt ledarskap efter medarbetarnas behov samt praktiskt kunna tillämpa SLII.

OM UTBILDNINGSARRANGÖREN

Ledarskapsutbildningen hålls av Training Partner, som tillhandahåller tjänster och träningsmetoder för fordonsbranschen. Vi är verksamma i Sverige och har träningscenter och utbildningslokaler intill Arlanda, strax utanför Stockholm.

VARFÖR UTBILDA CHEFER OCH LEDARE?

Helt enkelt för att du som ledare och chef ska bli medveten om hur människor agerar och varför. Du får ökad förståelse för de olika utvecklingsnivåer och situationer som dina medarbetare befinner sig i och verktyg att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Medarbetaren som går utbildningen, eller får god vägledning av sina ledare, ökar förståelsen för vilken typ av ledarskap som behövs. Det är ett gemensamt ansvar att skapa en bra arbetsmiljö och åstadkomma ett bra resultat.

I en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö gör de flesta medarbetare ett bra jobb. Trygghet är också ett kriterium för kreativitet och leder i förlängningen till bättre lönsamhet. Eftersom ledaren har stort inflytande på arbetsmiljön i en organisation är det av stor vikt vilken typ av ledarskap som utövas. Vår ledarskapsutbildning SLII ger dig rätt verktyg att ta ditt ledarskap till nya nivåer.

training-center-arlandastad

Training Center Arlanda

Strategisk mötesplats

Vi har byggt ett av Nordens mest moderna konferenscenter för ny teknik intill Arlanda flygplats. Läs mer här!
training-center-vasteras

Drivelab BIG

Unika utbildningslokaler

Vi har Sveriges största utbildningslokaler när det gäller besiktning och trafiksäkerhet.
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
more-driven-than-others

More driven than others

More Driven Than Others

Välkommen till Training Partner om du också vill se vad driv kan göra med ett företag.
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!
experience-in-motion

Experience in motion

Experience in motion

På Training Partner står inte upplevelsen i centrum. Det gör du.
Läs mer!