Skip to content

Viktig information i samband med coronaviruset covid-19

DU FÖRVÄRVAR DE KUNSKAPER SOM KRÄVS

Vår erfarenhet av besiktningsutbildning samt våra medarbetares kompetens som besiktningstekniker och besiktningsingenjörer, gör att får du får de kunskaper som krävs för fordonsbesiktningspersonal. Du får rätt förberedelse för att ta certifikat som besiktningstekniker.

INDIVID- OCH FÖRETAGSANPASSAT

Vi utbildar besiktningstekniker på såväl individ- som företagsnivå. Hos oss läser du både grundutbildningar och utbildningar på avancerad nivå. Vi erbjuder även specialutbildningar för tekniker, specialister, myndigheter och företag som vill utvecklas inom ett särskilt område.

UTBILDNINGSLOKALERNA

I våra utbildningslokaler är förutsättningarna ideala. Här har vi teknikhallar som är skräddarsydda för utbildning och certifiering oavsett vilken behörighetsklass och vilka fordon du vill inrikta dig på. Training Partners utbildningslokaler är lokaliserade vid Arlanda, strax utanför Stockholm.

VARFÖR SKA BESIKTNINGS​TEKNIKER UTBILDAS?

Du får den fordonskompetens som krävs för att du ska klara din certifiering. Alla våra utbildningar och tjänster anpassas efter individens och företagets önskemål och behov.

 

BESIKTNINGS- TEKNIK – K1 Kontroll- besiktning lätta fordon

Vi kompletterar då utbildningen med de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. Tränaren finns hela tiden på plats som stöd.

INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

8 mars 2021
17 maj 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK – K2 Kontroll-besiktning tunga fordon

Avslutningsveckan är det slutlig genomgång för att certifiera teoretiskt på fredagen. På torsdagen är det utbildning på LYP och sedan avslut. Praktisk certifiering bokas sedan beroende på individuellt behov av praktik innan certifiering.

INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

K1 behörighet. Om du saknar behörighet kontaktar du oss för mer info.

Omfattning

3v

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

8 februari 2021
12 april 2021
31 maj 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK – KMC Kontroll- besiktning motorcykel & moped


INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

K1 behörighet.

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

22 mars 2021
19 april 2021
26 april 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK – R1 Registrerings-besiktning lätta fordon

KONTROLLERA DINA BETYG

Genomgångar av nationell och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära.
Utbildningslängd är 23 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik. Certifiering tre dagar. Kontrollera att dina betyg uppfyller kraven för certifiering.


INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

Omfattning

23 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik. Certifiering tre dagar.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

22 februari 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK – R2 Registrerings-besiktning tunga fordon

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon.

INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

R1

Omfattning

10 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGS- TEKNIK – R2BUSS

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon.

INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

R1, R2

Omfattning

10 dagar och sedan tillkommer egen tid för praktik.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

BESIKTNINGS- TEKNIK – RMC Registrerings-besiktning motorcykel & moped

KONTROLLERA DINA BETYG

Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning, fordonsdynamik och hållfasthetslära. Utbildningslängd är sju dagar inklusive praktik. Certifiering pågår under två dagar. Kontrollera att dina betyg uppfyller kraven för certifiering.


INNEHÅLL

INVESTERING

Förkunskaper

Omfattning

Sju dagar inklusive praktik. Certifiering två dagar.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Kursdatum

​BESIKTNINGS- TEKNIK ADR-F FÖRSTA BESIKTNING


INNEHÅLL

Här får du genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning. Utbildningslängd är tre dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) en dag. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkänt slutprov.

INVESTERING

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon.  ADR-F utbildningen ger dig en kompetensbekräftelse att utföra första besiktningar av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

Förkunskaper

Omfattning

Två dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov)1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

2 februari 2021
24 mars 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK ADR-ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

INNEHÅLL

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon. Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning. Utbildningslängd är en dag. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) en dag.

INVESTERING

ADR-Å utbildningen ger dig en kompetensbekräftelse att utföra återkommande besiktningar av fordon som ska transportera farligt gods på väg. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkänt slutprov.

Förkunskaper

Omfattning

1 dag. Kompetensbekräftelse (teoretiskt och praktiskt slutprov) 1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

23 mars 2021

BESIKTNINGS- TEKNIK – KRAN FORDONS- MONTERADE

INNEHÅLL

Utbildningen är kombinerad lärarledd och praktisk, med övningsuppgifter av case typ och fysiska fordon. Genomgångar av nationell- och internationell lagstiftning och hållfasthetsberäkningar. Utbildningslängd är två dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt slutprov) en dag.

INVESTERING

Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkänt slutprov. Kranutbildningen ger dig en kompetensbekräftelse att utföra besiktningar av fordonsmonterade kranar.

Förkunskaper

Omfattning

2 dagar. Kompetensbekräftelse (teoretiskt slutprov) 1 dag.

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGS- TEKNIK – SA – SERVICEANSVARIG

INNEHÅLL

När du vill utföra service/underhåll/reparationer och kalibrering på den utrustning som finns på stationen. Kunskap om ifyllnad av underhållsjournaler och kalibreringsbevis, samt praktik som gäller utrustning.

INVESTERING

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

BESIKTNINGS- TEKNIK – DIA – BILDIAGNOS

INNEHÅLL

Man bedömer inte bara trafiksäkerhet och miljö utan tittar även på skicket och eventuella skador och dokumenterar allt i protokoll och bilder. Utbildningen innehåller både teoretiska genomgångar, grupparbeten och normering för att säkerställa nivån på bedömningar.

INVESTERING

Förkunskaper

Omfattning

Utbildningsort

Arlandastad

Intresseanmälan

Om kursdatum inte anges kan du lämna en intresseanmälan inför nästa möjliga kurstillfälle.

Kursdatum

TRANSLATE »