Utbildning i PU - Handhavande av pyroteknisk utrustning

UTBILDNING I PU - HANDHAVANDE AV PYROTEKNISK UTRUSTNING

Den här utbildningen vänder sig till dig som hanterar pyroteknisk utrustning i fordon (PU) samt till dig som ska ansöka om tillstånd som föreståndare. Tillståndet ger er rättighet att både handha samt destruera pyroteknisk utrustning. Föreståndaren kan delegera hanteringen till annan person på företaget.  Ska ni enbart arbeta med och/eller förvara PU mindre än 10 enheter, bör en person genomgå utbildningen för att få kunskapen om att arbeta på ett säkert sätt.

om utbildningen

INNEHÅLL

Utbildningen ger dig kännedom om övergripande regler av hantering av explosiva varor, inklusive pyrotekniska artiklar som finns i förordningen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt i den tillhörande förordning (SFS 2010:1075).
• Historik
• Explosivämneskunskap samt allmän teknisk information
• Risker vid hantering av PU, identifiering av PU
• Demontering, förvaring och destruktion av PU
• Föreståndarens roll
• Regler
• Avslutande prov

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs.

OMFATTNING

1 dag. 

UTBILDNINGSORT

Arlandastad. Självklart har vi även möjlighet att ha utbildning hos kund. 

INTRESSEANMÄLAN

INVESTERING

3.950 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår)

Avtalspris: 3.450 SEK ex moms / person (fika och lunch ingår) 

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

VARFÖR UTBILDA SIG I PYROTEKNISK UTRUSTNING?

Utbildningen ger dig allmän teknisk kunskap om pyroteknisk utrustning i fordon. Du kommer att kunna identifiera pyroteknisk utrustning och känna till riskerna med att hantera dem. Utbildningen ger dig kunskap om vilka lagar som gäller för respektive hanteringsgrad ni har på din arbetsplats. För att ditt företag ska kunna ansöka om tillstånd för handhavande av pyroteknisk utrustning krävs godkänt utbildningsresultat. 
 

nyhetsbrev
blogg
Utbildning i el och elektronik steg 2

Utbildning

El och elektronik steg 2

Fördjupa din kunskap om elektronik och CAN-bus-system. 
Läs mer här!
Säker hantering av gasfordon

Utbildning

Hantering av gasfordon

Skaffa dig kunskap i olika gassystem. 
Läs mer här!
Utbildning i praktisk verkstadsjuridik

Utbildning

Verkstadsjuridik

Lär dig kundhantering och konsumenttjänstlagen. 
Läs mer här!
Utbildning i kylteknik

Utbildning

Kylteknik

För dig som vill ta ett nytt eller förnya ditt befintliga certifikat i kylteknik. 
Läs mer här!