Säker hantering av elfordon med högvoltssystem

Utbildningen "Säker hantering av elfordon" vänder sig till personer som kommer i kontakt med el/hybridfordon. Exempel är personal med kundkontakt, och eller tekniker som utför service och reparationer men inte har certifikat för att få arbeta med högvoltskomponenter på respektive fordon.

Syfte och mål

Efter utbildningen har du en grundläggande kännedom om olika typer av el/hybriddrift samt vad du får eller inte får göra utan certifikat för högvoltskomponenter utfärdat av fordonsproducenter. Du har även fått god kännedom om säkerhet och risker för att känna dig bekväm i mötet med fordon som är utrustade med högspänningskomponenter.

om utbildningen

​INNEHÅLL:

• Allmän information om el/hybridfordon
• Genomgång av de olika typerna av el/hybriddrift
• Förklaring av komponenter i el/hybridsystemet
• Säkerhet och risker

DENNA UTBILDNING VÄNDER SIG TILL

Dig som vill få en allmän kännedom om hybridtekniken i fordon.

FÖRKUNSKAPER

Fordonskunskap.

OMFATTNING

Utbildningen är 1 dag.

UTBILDNINGSORT

Training Partners utbildningslokaler i Arlanda.

​KURSDATUM

Vecka ​8, ​22 februari 2019 Inställd

ANMÄLAN
Du kommer efter anmälan få en kursbekräftelse skickad till din e-postadress.

INVESTERING

3.950 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.)
Avtalspris: 3.550 SEK ex moms / person (luncher och fika ingår.) 

*Avtalspris gäller dig som är medlem i MRF eller SFVF

Vi erbjuder även övernattning på First Hotel Arlanda (i direkt anslutning till Training Partner) i samband med utbildningen. Kontakta oss för mer information.

nyhetsbrev
blogg
Utbildning i el och elektronik steg 1

Utbildning

El och elektronik steg 1

Få kompetens att arbeta med mätteknik inom spänning, ström och resistans. 
Läs mer här!
Utbildning i el och elektronik steg 2

Utbildning

El och elektronik steg 2

Fördjupa din kunskap om elektronik och CAN-bus-system. 
Läs mer här!
Säker hantering av gasfordon

Utbildning

Hantering av gasfordon

Skaffa dig kunskap i olika gassystem. 
Läs mer här!
Utbildning i kylteknik

Utbildning

Kylteknik

För dig som vill ta ett nytt eller förnya ditt befintliga certifikat i kylteknik. 
Läs mer här!
Utbildning-i-pyroteknisk-utrustning_puff

Utbildning

Utbildning i PU

För dig som hanterar pyroteknisk utrustning i fordon. 
Läs mer här!