Besiktningsteknik-K1

​Besiktningsteknik - K1

Kontrollbesiktning av lätta fordon. Ej motorcykel, moped, terrängskoter och buss. Utbildningen sker genom föreläsningar och praktik utifrån föreskrifter. Utbildningen kan genomföras individuellt, vilket betyder att vi utgår från deltagarens bakgrundskunskaper.

Vi kompletterar då utbildningen med de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av certifikat. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. Tränaren finns hela tiden på plats som stöd.

HÄR ANMÄLER DU DIG TILL UTBILDNING I K1

ANMÄLAN


Här anmäler du dig till K1.


Välj datum:

Önskar logi:*

Jag anländer:*

(ex. Anders Johansson)
training-center-vasteras

Drivelab BIG

Unika utbildningslokaler

Vi har Sveriges största utbildningslokaler när det gäller besiktning och trafiksäkerhet.
Läs mer här!
training-center-arlandastad

Training Center Arlanda

Strategisk mötesplats

Vi har byggt ett av Nordens mest moderna konferenscenter för ny teknik intill Arlanda flygplats. Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
more-driven-than-others

More driven than others

More Driven Than Others

Välkommen till Training Partner om du också vill se vad driv kan göra med ett företag.
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!