inspecting

Ackrediteringsutbildning

Training Partner har, tillsammans med SWEDAC, Transportstyrelsen och i samråd med berörda branschorganisationer, tagit fram utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Du kan anmäla dig till våra öppna utbildningstillfällen eller så kan vi genomföra egna utbildningstillfällen för just din personal. Utbildningsbeskrivningar, priser, datum och hur du anmäler dig finns under respektive flik.

Utbildning för provning- och kontrollpersonal

Mål och syfte

Du ska få kunskap om regelverk och föreskrifter gällande ackreditering, samt
kunskap om vilka regler som gäller för kontrollbesiktning samt flygande besiktning av
Polis och Bilinspektör. Du ska kunna kontrollera reparationer utförda av den egna verkstaden enligt föreskrifterna. Syftet är att du som kontrollant ska höja din kunskap och mkvalitén på den egna verkstaden samt utöka service för kunderna.

Målgrupp

Verkstadspersonal på ackrediterad verkstad eller verkstad som ansöker om ackreditering. Fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant. Utbildningen och behörigheten är personlig.

Förkunskapskrav

Lämpliga kvalifikationer, lämplig utbildning, erfarenhet och tillfredställande kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras. Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant utbildning och 2 års praktik inom området eller 6 års praktik inom området.

Innehåll

  • Lagar, förordningar, föreskrifter, protokolläsning från olika besiktningsorgan
  • Kontrollmetoder, bedömningar, kontroll efter reparation
  • Intygshandlingar, rapportering/intyg
  • Grupparbeten
  • Avslut / Prov

Omfattning

Lätta fordon: 1,5 dagar
Tunga fordon: 2 dagar

Investering

Pris per person inkl kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering Lätta fordon: 6 600 SEK exkl. moms Lätta och tunga fordon: 7 900 SEK exkl. moms

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller
samma företagarförening är grundpriset 19 000 kronor respektive 24 000 kronor plus
2 750 kronor per deltagare.

Samtliga priser är exklusive moms. Logi och middag mellan utbildningsdagarna tillkommer på ovanstående priser.

fakta

Eserrum alibuscime ni adis ex et ut audit esciis quunt officipsae non cum repersperum a veles as assit audisim nonsequatur? Ut occus simolupti de eos mo bea dolor simporeptin repeditempor millest quatur? Ad quunt exeressit dolores aut occulparum alibusc ipicilictur am, con conserum quiders percidem su Eserrum alibuscime ni adis ex et ut audit esciis quunt officipsae non cum repersperum a veles as assit audisim nonsequatur? Ut occus

You will need to fill in all the mandatory fields marked with an*

(e.g. +46705299022)

Select your prefered event date
(please grade prefered dates 1-4)

nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
driving2

Förarutbildning

Upplev produkten

Att få uppleva en bil bakom ratten är att förstå den fullt ut. Låt oss bygga en ny relation. 
Läs mer här