Skip to content

Viktig information i samband med coronaviruset covid-19

ACKREDITERINGSUTBILDNING-För provnings och kontrollpersonal

MÅL OCH SYFTE

Du ska få kunskap om regelverk och föreskrifter gällande ackreditering, samt kunskap om vilka regler som gäller för kontrollbesiktning samt flygande besiktning av Polis och Bilinspektör. Du ska kunna kontrollera reparationer utförda av den egna verkstaden enligt föreskrifterna. Syftet är att du som kontrollant ska höja din kunskap och kvalitén på den egna verkstaden samt utöka service för kunderna.

MÅLGRUPP

Verkstadspersonal på ackrediterad verkstad eller verkstad som ansöker om ackreditering. Fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant. 
Utbildningen och behörigheten är personlig.

INNEHÅLL

  • Lagar, förordningar, föreskrifter, protokolläsning från olika besiktningsorgan
  • Kontrollmetoder, bedömningar, kontroll efter reparation
  • Intygshandlingar, rapportering/intyg
  • Grupparbeten
  • Avslut / Prov

Lätta fordon: 1,5 dagar
Dag 1 08.00 – 17.00
Dag 2 08.00 – 14.30

Tunga fordon: 2 dagar
Dag 1 08.00 – 17.00
Dag 2 08.00 – 17.00

INVESTERING

Pris per person inkl kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering
Lätta fordon: 6 600 SEK exkl. moms
Lätta och tunga fordon: 7 900 SEK exkl. moms

Samtliga priser är exklusive moms. Logi och middag mellan utbildningsdagarna tillkommer på ovanstående priser.

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad.
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset för lätta fordon 19 000 kr och för tungt 24 000 kronor plus 2 750 kr kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms. Önskar ni kontakt mejla danijela.lof@trainingpartner.se

 

 

Förkunskaper

Lämpliga kvalifikationer, lämplig utbildning, erfarenhet och tillfredställande kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras. Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant utbildning och 2 års praktik inom området eller 6 års praktik inom området.

Omfattning

Lätta fordon: 1,5 dagar Tunga fordon: 2 dagar

Utbildningsort

Arlandastad, Jönköping, Göteborg, Lund

Intresseanmälan

Kursdatum

Kurstillfällen 2021
Vecka 4, 26-27 januari, Arlandastad
Vecka 10, 9-10 mars, Lund
Vecka 17, 27-28 april, Arlandastad

ACKREDITERINGS-UTBILDNING- Repetition och fortbildning

MÅL OCH SYFTE 

Syftet är att du ska uppdatera dina kunskaper kring de nya föreskrifter från Transportstyrelsen som tillämpas från och med Maj 2018, samt repetera metoder för att säkra genomförandet på den egna verkstaden och med detta som grund förstå de krav som föreskrift och myndighet har angivit.

MÅLGRUPP 

Kontrollanter på ackrediterad verkstad för lätta och tunga fordon, samt för dig som arbetar med ledning och administration kring ackrediteringsområdet på din ackrediterade verkstad.

INNEHÅLL

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2017:54)
Föreskrifter som reglerar provning
Kontroll och intygsutfärdande för godkännande vid ackrediterad verkstad som avser efterkontroll

INVESTERING

Kursen genomförs under 1 dag. Vi genomför utbildningen genom föreläsning och grupparbete med vanligt förekommande exempel.

Lätta fordon
Kl. 08:00 – 15:00
3 100 SEK per person exkl. moms

Tunga fordon
Kl. 08.00 – 17.00
3 700 SEK per person exkl. moms.

Inkl. kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 13 000 kronor plus 1 420 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms.

Förkunskaper

Tidigare fullgjord ackrediteringsutbildning.

Omfattning

Kursen genomförs under 1 dag. Vi genomför utbildningen genom föreläsning och grupparbete med vanligt förekommande exempel.

Utbildningsort

Arlandastad, Jönköping, Göteborg, Lund

Intresseanmälan

Kursdatum

Kurstillfälle 2021
Vecka 4, 28 januari Arlandastad
Vecka 10, 11 mars Lund

TRANSLATE »