Våra ackrediteringsutbildningar

Våra ackrediteringsutbildningar

Utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Nedan hittar du din utbildning. 

ackrediteringsutbildningar

ACKREDITERADE VERKSTÄDER

Utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Training Partner har, tillsammans med SWEDAC, Transportstyrelsen och i samråd med berörda branschorganisationer, tagit fram utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder.

SPECIFIKA UTBILDNINGAR FÖR DIG

Detta för att kunna kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Utbildningsbeskrivningar, priser, datum och hur du anmäler dig finns under respektive utbildningsrubrik. 

Du kan anmäla dig till våra öppna utbildningstillfällen eller så kan vi genomföra varumärkesspecifika utbildningstillfällen för just din personal. 

Ej ackrediterad? Vill du veta mer om affärsvärdet av ackreditering? Klicka här!

KONTAKTA OSS!

Välkommen att kontakta oss på tel. +46 10 456 78 10 eller mejla till:
besiktning@trainingpartner.se så hör vi av oss till dig.

Ackrediteringutbildning för provnings- och kontrollpersonal

MÅL OCH SYFTE

Du ska få kunskap om regelverk och föreskrifter gällande ackreditering, samt kunskap om vilka regler som gäller för kontrollbesiktning samt flygande besiktning av Polis och Bilinspektör. Du ska kunna kontrollera reparationer utförda av den egna verkstaden enligt föreskrifterna. Syftet är att du som kontrollant ska höja din kunskap och kvalitén på den egna verkstaden samt utöka service för kunderna.

MÅLGRUPP

Verkstadspersonal på ackrediterad verkstad eller verkstad som ansöker om ackreditering. Fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant. 
Utbildningen och behörigheten är personlig.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Lämpliga kvalifikationer, lämplig utbildning, erfarenhet och tillfredställande kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras. Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant utbildning och 2 års praktik inom området eller 6 års praktik inom området.

INVESTERING

Pris per person inkl kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering 
Lätta fordon: 6 600 SEK exkl. moms 
Lätta och tunga fordon: 7 900 SEK exkl. moms

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 19 000 kronor respektive 24 000 kronor plus 2 750 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms. Logi och middag mellan utbildningsdagarna tillkommer på ovanstående priser.

   
   OMFATTNING OCH INNEHÅLL

Lagar, förordningar, föreskrifter, protokolläsning från olika besiktningsorgan
Kontrollmetoder, bedömningar, kontroll efter reparation 
Intygshandlingar, rapportering/intyg 
Grupparbeten 
Avslut / Prov
Lätta fordon: 1,5 dagar 
Tunga fordon: 2 dagar

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till Ackrediteringutbildning för provnings- och kontrollpersonal.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Typ av fordon:*

Välj datum:*Jag anländer:*

Önskar logi:*

ANMÄLARENS KONTAKTUPPGIFTER

Ackrediteringutbildning - Repetition och fortbildning

MÅL OCH SYFTE 

Syftet är att du som kontrollant ska utveckla din kunskap utifrån förändringar i föreskrifter och metoder för att säkra genomförande och kvalitén på den egna verkstaden.

MÅLGRUPP 

Verkstadspersonal (Kontrollanter) för lätta och tunga fordon på ackrediterad verkstad.

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Tidigare fullgjord ackrediteringsutbildning.

INNEHÅLL

Föreskrifter från Swedac
Föreskrifter som reglerar provning
Kontroll och intygsutfärdande (efterkontroll) vid ackrediterad verkstad
Nyheter

OMFATTNING 

1 dag
3100 SEK per person exkl. moms
Inkl. kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 13 000 kronor plus 1 420 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms.

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till Ackrediteringutbildning - repetition och fortbildning.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Typ av fordon:*

Välj datum:Jag anländer:*

Önskar logi:*

ANMÄLARENS KONTAKTUPPGIFTER

Här beställer du nytt utbildningsbevis

BESTÄLLNINGSFORMULÄR


Fyll i formuläret och beställ ett nytt utbildningsbevis. Kostnad 300 SEK ex moms. 


nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!