Våra ackrediteringsutbildningar

Våra ackrediteringsutbildningar

Utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Nedan hittar du din utbildning. 

ackrediteringsutbildningar

ACKREDITERADE VERKSTÄDER

Utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder som ska kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Training Partner har, tillsammans med SWEDAC, Transportstyrelsen och i samråd med berörda branschorganisationer, tagit fram utbildningar för personal vid ackrediterade fordonsverkstäder.

SPECIFIKA UTBILDNINGAR FÖR DIG

Detta för att kunna kontrollera och intyga reparationer gjorda på den egna verkstaden. Utbildningsbeskrivningar, priser, datum och hur du anmäler dig finns under respektive utbildningsrubrik. 

Du kan anmäla dig till våra öppna utbildningstillfällen eller så kan vi genomföra varumärkesspecifika utbildningstillfällen för just din personal. 

Ej ackrediterad? Vill du veta mer om affärsvärdet av ackreditering? Klicka här!

KONTAKTA OSS!

Välkommen att kontakta oss på tel. +46 10 456 78 06 eller mejla till:
besiktning@trainingpartner.se så hör vi av oss till dig.

Ackrediteringutbildning för provnings- och kontrollpersonal

MÅL OCH SYFTE

Du ska få kunskap om regelverk och föreskrifter gällande ackreditering, samt kunskap om vilka regler som gäller för kontrollbesiktning samt flygande besiktning av Polis och Bilinspektör. Du ska kunna kontrollera reparationer utförda av den egna verkstaden enligt föreskrifterna. Syftet är att du som kontrollant ska höja din kunskap och kvalitén på den egna verkstaden samt utöka service för kunderna.

MÅLGRUPP

Verkstadspersonal på ackrediterad verkstad eller verkstad som ansöker om ackreditering. Fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant. 
Utbildningen och behörigheten är personlig.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Lämpliga kvalifikationer, lämplig utbildning, erfarenhet och tillfredställande kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras. Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant utbildning och 2 års praktik inom området eller 6 års praktik inom området.

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till Ackrediteringsutbildning för provning- och kontrollpersonal.

Kurstillfällen 2019

Vecka 38, 17-18 september Arlandastad
Vecka 43, 22-23 oktober Jönköping
Vecka 47, 19-20 november Arlandastad
Vecka 50, 10-11 december Arlandastad

Kurstillfällen 2020

Vecka 4, 21-22 januari Arlandastad
Vecka 6, 4-5 februari Göteborg
Vecka 10, 3-4 mars Lund
Vecka 17, 21-22 april Arlandastad
Vecka 20, 12-13 maj Jönköping
Vecka 24, 9-10 juni Arlandastad

ANMÄL DIG

Du kommer efter anmälan få en kursbekräftelse skickad till din e-postadress.

INVESTERING

Pris per person inkl kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering 
Lätta fordon: 6 600 SEK exkl. moms 
Lätta och tunga fordon: 7 900 SEK exkl. moms

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 19 000 kronor respektive 24 000 kronor plus 2 750 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms. Logi och middag mellan utbildningsdagarna tillkommer på ovanstående priser.


Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad.
28 - 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 - 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnadne.

   
   OMFATTNING OCH INNEHÅLL

Lagar, förordningar, föreskrifter, protokolläsning från olika besiktningsorgan
Kontrollmetoder, bedömningar, kontroll efter reparation 
Intygshandlingar, rapportering/intyg 
Grupparbeten 
Avslut / Prov
Lätta fordon: 1,5 dagar
Dag 1 08.00 - 17.00
Dag 2 08.00 - 14.30

Tunga fordon: 2 dagar
Dag 1 08.00 - 17.00
Dag 2 08.00 - 17.00

Ackrediteringutbildning - Repetition och fortbildning

MÅL OCH SYFTE 

Syftet är att du ska uppdatera dina kunskaper kring de nya föreskrifter från Transportstyrelsen som tillämpas från och med Maj 2018, samt repetera metoder för att säkra genomförandet på den egna verkstaden och med detta som grund förstå de krav som föreskrift och myndighet har angivit.

MÅLGRUPP 

Kontrollanter på ackrediterad verkstad för lätta och tunga fordon, samt för dig som arbetar med ledning och administration kring ackrediteringsområdet på din ackrediterade verkstad.

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Tidigare fullgjord ackrediteringsutbildning.

INNEHÅLL

Nya föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2017:54)
Föreskrifter som reglerar provning
Kontroll och intygsutfärdande för godkännande vid ackrediterad verkstad som avser efterkontroll
Nyheter

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till Ackrediteringsutbildning ​- repetition och fortbildning

Kurstillfällen 2019
Vecka 43, 24 oktober Jönköping
Vecka 47, 21 november Arlandastad
Vecka 50, 12 december Arlandastad

Kurstillfälle 2020
Vecka 4, 23 januari Arlandastad
Vecka 6, 6 februari Göteborg
Vecka 10, 5 mars Lund
Vecka 17, 23 april Arlandastad
Vecka 20, 14 maj Jönköping
Vecka 24, 11 juni Arlandastad


ANMÄL DIG
Du kommer efter anmälan få en kursbekräftelse skickad till din e-postadress.

OMFATTNING 

Kursen genomförs under 1 dag. Vi genomför utbildningen genom föreläsning och grupparbete med vanligt förekommande exempel.

Lätta fordon
Kl. 08:00 - 15:00
3 100 SEK per person exkl. moms

Tunga fordon
Kl. 08.00 - 17.00
3 700 SEK per person exkl. moms.

Inkl. kaffe och lunch samt utbildningsbevis och registrering

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset 13 000 kronor plus 1 420 kronor per deltagare.
Samtliga priser är exklusive moms.

Här beställer du nytt utbildningsbevis

BESTÄLLNINGSFORMULÄR


Fyll i formuläret och beställ ett nytt utbildningsbevis. Kostnad 300 SEK ex moms. 


nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!