Våra utbildningar

Grundläggande Hydraulik för maskin- och fordonstekniker

MÅL OCH SYFTE

Efter fullföljd kurs ska deltagaren ha följande kunskaper och kompetenser:

 • hydrauliska systems uppbyggnad, funktion och användningsområden
 • grundläggande kunskaper i hydraulvätska och vikten av renhet och rätt smörjmedel för att minska slitage, öka livslängd och driftsäkerhet
 • symboler och tekniska scheman
 • kraftöverföring med hjälp av vätska (hydraulisk)
 • komponenterna i ett hydraulsystem och samverkan mellan dessa
 • applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik och centralsmörjning
 • vikten av renlighet och filtrering av hydrauloljor samt oljans inverkan på människa och miljö

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om hydraulikanläggningars uppbyggnad, funktion och användningsområden. Utbildningen ska utveckla deltagarens kunskaper i hur arbete på hydrauliska system planeras och utförs på ett säkert och miljömedvetet sätt. Kursen behandlar också hydraulvätskan och vikten av renhet och rätt smörjmedel för att minska slitage och öka livslängd och driftsäkerhet.

Denna utbildning vänder sig till

Maskin- och fordonstekniker som arbetar med hydraulik

INNEHÅLL

 • Hydraulik
 • Hydraulsystem
 • Pascals lag
 • Hydrauliska principer
 • Komponenter såsom: pump, övertrycksventil, pilotstyrd ventil, ventil för flödesreglering, hydraulisk motor och cylinder.

ÖVRIG INFORMATION

Kunskapskontroller görs genom kontinuerlig uppföljning

Vi tar gärna hand om din logibokning då vi har förmånliga avtal med hotellen på Arlandastad med gångavstånd till vårt utbildningscenter.

Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening hos oss eller på plats hos er?
Kontakta oss på: oppnautbildningar@trainingpartner.se

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Grundläggande Hydraulik för maskin- och fordonstekniker

Förkunskaper

Verksam inom maskin- och fordonsbranschen

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.