Skip to content

FÖRETAGSCERTIFIKAT

Varför företagscertifikat?

I den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) infördes ett krav på att företag som arbetar med luftkonditioneringssystem i fordon, ska ha ett företagscertifikat för arbete inom kategori V.

Detta krav gäller fr.o.m. 2017-07-01

Saknas giltigt företagscertifikat får inget arbete med luftkonditioneringssystem i fordon ske innan företaget erhållit ett företagscertifikat. Saknas företagscertifikat kan tillsynsmyndigheten utfärda miljösanktionsavgifter, både för företaget och personerna ifråga.

Företagscertifikatet kostar idag 5 200 kr plus moms för en femårsperiod. Efter fem år måste ett nytt certifikat sökas.

Hos Training Partner kan ni ansöka och erhålla ett företagscertifikat.

Vi hjälper er också med de uppgifter och rutiner du behöver för att uppfylla kraven för företagscertifikat.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad

KONTAKT

Carina Nylander

Training Coordinator/ Certification Coordinator

010-4567854