Skip to content

EL OCH HYBRIDFORDON – INFORMERAD PERSON – ONLINE

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå.
Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

PRIS

995 kr

TP_People_25header