El och Hybridfordon – Instruerad tekniker fordon – Online

Att fordon som drivs antingen helt via el eller i hybridversion har kommit för att stanna är de flesta överens om. Efter avslutad utbildning har du kunskaper om vad du får respektive inte får göra med dem på verkstaden. Stort fokus ligger på säkerhet kring hanteringen av elfordon och vad som krävs för att arbeta med dem. Utbildningen tar upp flera aktuella ämnen och utvecklas löpande i samband med att ny forskning och lagstiftning kommer på plats.

MÅL OCH SYFTE

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskap om högvoltsystemet för att göra en vanlig service, underhåll och reparationer på fordonet.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som kommer i kontakt med el- och hybridfordon, men som inte jobbar aktivt med högvolten

INNEHÅLL

  • Introduktion elfordon
  • Vad menas med högvolt i fordon
  • Batterikonstruktion
  • Framdrivningssystem
  • Risker vid hantering av elfordon
  • Risker vid hantering av skadat elfordon
  • Vätefluorid och annat som kan bildas vid kraftig upphettning av batterierna.

Förkunskaper

Fördel om du har allmän fordonskunskap

Övrig information

Denna utbildning berättigar inte till arbeten med högvolt i fordon.

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening kontakta oss på: oppnautbildningar@trainingpartner.se

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Branschstandard

Jobbar du med högvoltssystem i elfordon? Ladda ned Branschstandarden som tagits fram av BIL Sweden, Motorbranschens Riksforbund och Sveriges fordonsverkstaders forening.BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.