Skip to content

EL- OCH HYBRIDFORDON CHEF/LEDARE – ONLINE

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå.

Utbildningen ger kunskap i Arbetsgivarfrågor vid arbete med högvoltsfordon. Den belyser arbetsgivarens ansvar, kompetensnivåer och delegerat arbete samt en genomgång av Branschstandard.

Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

PRIS

1495 kr

Picture123