El och Hybridfordon Chef/ledare – Online

Enligt den nya standarden ska verkstäder som utför arbeten på el- och hybridfordon ha kännedom om el- och hybridfordons risker och hur dessa skall undvikas. Detta gäller all personal som vistas i lokaler där högvoltsarbete kan pågå.

Utbildningen ger kunskap i Arbetsgivarfrågor vid arbete med högvoltsfordon. Den belyser arbetsgivarens ansvar, kompetensnivåer och delegerat arbete samt en genomgång av Branschstandard.

Utifrån branschstandard och samarbeten med tillverkare och generalagenter är vi alltid i fas med den snabba utveckling som sker inom området.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig chef/ledare på en arbetsplats där det finns el och hybridfordon. På utbildningen går vi igenom risker och hur de ska undvikas samt arbetsgivarens ansvar.

Utbildningen ger dig inte rätt att arbeta fysiskt med el- och hybridfordon

Denna utbildning vänder sig till

VD, chefer och ledare

INNEHÅLL

  • Identifiering – Vad menas med högvolt i fordon
  • Ansvarsfrågor
  • Branschstandard
  • Säkerhet – Elfordons risker och hur dessa skall undvikas
  • Avspärrning, varningstext och varningsskylt

Förkunskaper

Fordonskunskap

Övrig information

Utbildningen ger dig inte rätt att arbeta fysiskt med el- och hybridfordon

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening kontakta oss på: oppnautbildningar@trainingpartner.se

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

Branschstandard

Jobbar du med högvoltssystem i elfordon? Ladda ned Branschstandarden som tagits fram av BIL Sweden, Motorbranschens Riksforbund och Sveriges fordonsverkstaders forening.BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.