Besiktningsteknik – SA – Serviceansvarig

Den här utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som besiktningstekniker.

MÅL OCH SYFTE

Få kunskap att underhålla utrustning på stationen samt kunskap kring erforderlig dokumentation som t.ex. underhållsjournaler och kalibreringsbevis.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som ska bli Serviceansvarig.

INNEHÅLL

  • Service, underhåll, reparationer och kalibrering på utrustning som finns på stationen.
  • Utbildningen sker på faktisk utrustning.

Förkunskaper

Vi rekommenderar ett gediget intresse för olika typer av reparations- och underhållsarbeten

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.