Besiktningsteknik – R2 registreringsbesiktning tunga fordon

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet R2.

Utbildningen R2 ger dig förutsättningar att klara certifieringskraven för att få registreringsbesikta tunga fordon med en totalvikt över 3500 kilo, undantaget tunga bussar.

MÅL OCH SYFTE

R2 omfattar fordonsslagen personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar samtliga med totalvikt över 3500kg och ger behörighet för registreringsbesiktning och lämplighetsbesiktning.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill utbildas som Besiktningstekniker med R-behörighet för tunga fordon (BI).

INNEHÅLL

Utbildningen innehåller bl.a genomgång av Enskilt godkännande för tunga fordon. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner, självstudier och egen praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter som styr registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och enskilt godkännande samt tillämpliga internationella regelverk.

Om intresse finns för certifiering, läs mer på följande länk: Certifiering

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass K2 och R1

Övrig information

Enligt överenskommelse

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.