Besiktningsteknik – Kran återkommande besiktning och montagebesiktning av fordonsmonterade lastbilskranar

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse för återkommande besiktning och montagebesiktning av fordonsmonterade lastbilskranar och anordningar för tillfälliga personlyft med lastbilskranar inom besiktningsteknik.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som besiktningsingenjör idag.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningens mål och syfte är att ge deltagaren behörighet för återkommande besiktning och montagebesiktning.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill få behörighet att genomföra återkommande besiktning och montagebesiktning.

INNEHÅLL

KRAN omfattar kranar monterade på lastbilar och släp avsedda för lastning och lossning samt anordningar för tillfälliga personlyft med lastbilskranar. Utbildningen är en blandning av lärarledda lektioner och praktik.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Arbetsmiljöverkets regler och tillämpliga standarder. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt bör du inneha certifikat i behörighetsklass R2.

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.