Våra utbildningar

Besiktningsteknik – K2/KBUSS kontrollbesiktning tunga fordon

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K2/KBUSS för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt över 3500kg samt Buss.

Utbildning mot besiktning av tunga fordon som Lastbil, Buss och Släpfordon. Utbildningen bygger på att en lokal del utförs innan kursstart, den praktikplan som följs vara utförd och dokumenterad. Vid Training Partner pågår sedan utbildningen i tre veckor med teori och teoretiska övningar, här ingår även en del praktik. Utbildningen fortsätter hemma lokalt med praktikarbete efter planen.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen säkrar kompetens för Certifikat utifrån deltagarens tidigare utbildningsståndpunkt.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill få behörighet att besikta Tunga fordon.

INNEHÅLL

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonsslag, Fordonsförordning samt en noggrann genomgång av Transportstyrelsens föreskrift som styr kontrollbesiktning.

I teorin ingår också en grundläggande genomgång av fordonskunskap styrt mot kontrollbesiktning. Den praktiska delen av utbildningen innehåller komponent- och detaljgranskningar samt genomgång av kontroller/metoder riktat mot besiktning av tunga fordon.

I kursen ingår också utbildning i ergonomi och besiktning av lyftanordningar (bakgavellyft) styrt av arbetsmiljöverket.

Besiktningsteknik – K2/KBUSS kontrollbesiktning tunga fordon

Förkunskaper

K1 behörighet. Om du saknar behörighet kontaktar du oss för mer information

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.