Besiktningsteknik – K1 kontrollbesiktning lätta fordon

Vi utbildar inom alla ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K1 för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt av högst 3500kg samt lätt terrängvagn.

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonslag, Fordonsförordning samt en noggrann genomgång av Transportstyrelsens föreskrift som styr kontrollbesiktning.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningen säkrar kompetens för Certifikat utifrån deltagarens tidigare utbildningsståndpunkt.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill utbilda dig till Besiktningstekniker.

INNEHÅLL

Den teoretiska delen innehåller genomgång av Fordonsslag, Fordonsförordning samt en noggrann genomgång av Transportstyrelsens föreskrift som styr kontrollbesiktning.

I teorin ingår också en grundläggande genomgång av fordonskunskap styrt mot kontrollbesiktning. Den praktiska delen av utbildningen inleds med komponent- och detaljgranskningar för att sedan övergå till träning på hela besiktningar. I kursen ingår också utbildning i ergonomi, ny teknik, etik och moral.

Förkunskaper

Grundläggande fordonskunskap motsvarande 3-årig teknisk gymnasielinje

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.