Besiktningsteknik ADR-F första besiktning

Vi utbildar inom ämnesområden för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse inom besiktningsteknik och behörighet ADR-F.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som besiktningsingenjör för lätta och/respektive tunga fordon idag.

MÅL OCH SYFTE

Utbildningens mål och syfte är att ge deltagaren, efter genomgången utbildning och kompetensbekräftelse, behörighet för första besiktning av fordon för transport av farligt gods.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill få behörighet att genomföra första besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

INNEHÅLL

Den teoretiska delen innehåller genomgång av lagar och förordningar samt (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regler som reglerar kraven för fordon som transporterar farligt gods. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt ska du inneha certifikat i behörighetsklass R1 eller R2

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.