Besiktningsteknik ADR – Återkommande besiktning

Vi utbildar inom de ämnesområden som krävs för att nå kraven för erhållande av kompetensbekräftelse inom besiktningsteknik och behörighet ADR-Å. ADR-Å omfattar återkommande besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som besiktningstekniker för lätta och/respektive tunga fordon idag.

MÅL OCH SYFTE

ADR-Å omfattar återkommande besiktning av fordon som ska transportera farligt gods på väg.

Denna utbildning vänder sig till

Dig som vill få behörighet att återkommande besiktning fordon som ska transportera farligt gods på väg.

INNEHÅLL

Den teoretiska delen innehåller genomgång av lagar och förordningar samt (MSB), Myndigheten för samhällsskydd, och beredskapsregler som reglerar kraven för fordon som transporterar farligt gods. Kompetensbekräftelse utfärdas vid godkända slutprov.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i utbildningen på bästa sätt ska du inneha certifikat i behörighetsklass K1 eller K2

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.