Hoppa till innehåll

Viktig information i samband med coronaviruset covid-19

ACKREDITERINGSUTBILDNING – Repetition och fortbildning

MÅL OCH SYFTE 

Syftet är att du ska uppdatera dina kunskaper kring de nya föreskrifter från Transportstyrelsen som tillämpas från och med maj 2018, samt repetera metoder för att säkra genomförandet på den egna verkstaden och med detta som grund förstå de krav som föreskrift och myndighet har angivit.

MÅLGRUPP 

Kontrollanter på ackrediterad verkstad för lätta och tunga fordon, samt du som arbetar med ledning och administration kring ackrediteringsområdet på din ackrediterade verkstad.

TP_People_25header
TRANSLATE »