Ackrediteringsutbildning – För provnings- och kontrollpersonal

För att få kontrollera den egna verkstadens reparationer av brister, hos ett fordon, som konstaterats vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion måste verkstaden vara ackrediterad som kontrollorgan och ha särskilda personer utsedda att utföra dessa kontroller.

Denna utbildning riktar sig till verkstäder som söker eller redan meddelats ackreditering för kontroll av egenutförda fordonsreparationer och deras personal men även till fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant.

MÅL OCH SYFTE

Att den verkstad som man jobbar på skall kunna släcka förelägganden som kunden fått från ett kontrollbesiktningsföretag eller en flygande inspektion. Verkstaden som reparerar fordonet skall kunna intyga att reparationen är fackmannamässigt utförd, och sedan rapportera fordonet som godkänd.

Denna utbildning vänder sig till

Denna utbildning riktar sig till verkstäder som söker eller redan meddelats ackreditering för kontroll av egenutförda fordonsreparationer och deras personal men även till fordonstekniker som vill höja sin egen kompetens och få behörighet som kontrollant.

INNEHÅLL

  • Lagar
  • Förordningar.
  • Föreskrifter.
  • Protokollsläsning från olika besiktningsorgan.
  • Kontrollmetoder, bedömningar.
  • Kontroll efter reparation.
  • Intygshandlingar
  • Rapportering/intyg.
  • Grupparbeten.
  • Avslut / Prov.

Förkunskaper

Lämplig utbildning,erfarenhet och kunskap om kraven på de kontroller som ska utföras.
Kraven enligt föreskrift för teknisk kompetens är relevant och 2 eller 6 års praktik inom området.

Övrig information

Fika och lunch ingår under utbildningsdagen samt utbildningsbevis och registrering.

Eventuell kostnad för logi samt middag kan tillkomma mellan utbildningsdagarna

Vid behov av logi I Arlandastad rekommenderar vi Scandic Hotel som ligger i anslutning till våra utbildningscenter:
Scandic Hotel Arlandastad Pionjärvägen 81, Arlandastad
Mejla till oppnautbildningar@trainingpartner.se så hjälper vi er att boka logi.

Önskar du ha ett eget utbildningstillfälle för fler deltagare inom samma företag eller samma företagarförening är grundpriset för Lätta fordon 19 000:- och för Tunga fordon 24 000:-. Sedan tillkommer en deltagaravgift på 2 750:- / person.
Samtliga priser är exklusive moms.

Vid frågor och funderingar mejla carina.nylander@trainingpartner.se

Vi tillämpar oss av följande avbokningsregler:
29 dagar innan kurs utan kostnad
28 – 14 dagar innan kurs faktureras 50 % av kurskostnaden.
13 – 0 dagar innan kurs faktureras 100 % av kurskostnaden.

BESIKTNINGSTEKNIK

Jag är intresserad av att boka denna utbildning

Genom att kontakta oss godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår politik. Läs mer här.