Certifiering inom den svenska fordonsindustrin

inför certifiering i kylteknik

Detta certifikat ger dig rätt att utföra service och reparationsarbeten i mobila kyl-och luftkonditioneringssystem med mindre än 3 kilo köldmedium. Båda examineringsproven utförs på vårt Training Center i Arlandastad eller Västerås. 

INFÖR CERTIFIERING I KYLTEKNIK - så funkar det!

NYTT CERTIFIKAT

Detta examineringsprov vänder sig till dig som har för avsikt att ansöka hos INCERT om certifiering i Kategori V för att få utföra service och reparationsarbeten i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än tre kilo köldmedium i motorfordon eller övervaka motsvarande arbeten som utförs av icke certifierad personal. 

FÖRNYAT CERTIFIKAT

Detta examineringsprov gäller dig som har ett giltigt certifikat i Kategori V vars giltighetstid (fem år) håller på att gå ut och du avser att ansöka om förnyelse av ditt certifikat hos INCERT. För att få fortsätta att utföra service och reparationsarbeten i 

mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar måste du genomgå ett teoretiskt examinationsprov innan du kan ansöka hos INCERT om förnyelse av ditt certifikat.

KONTAKT

Mikael Walter Dé Perlét
E-post
+46 10 456 78 74

Examineringsprov teoretiskt och/eller praktiskt prov (nytt certifikat)

OM

Dessa examineringsprov vänder sig till dig som har för avsikt att ansöka hos INCERT om certifiering i Kategori V för att få utföra service och reparationsarbeten i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än 3 kg köldmedium i motorfordon eller övervaka motsvarande arbeten som utförs av icke certifierad personal.

KRAV

Krav på certifiering i Kategori V för arbete med mobil utrustning med fyllning < 3 kg är ett specifikt nationellt krav för Sverige. Minst en certifierad person måste finnas på företaget (servicestället). Certifierad person ska alltid finnas på plats för att arbeten av icke certifierade ska få utföras. Examineringen omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av mobilakylanläggningar.

OMFATTNING

Proven som omfattar teori och/eller praktik, genomförs av Training Partner som av INCERT är ett godkänt examinationscentrum och på uppdrag av INCERT erbjuder examineringsprov. När proven är genomförda skickar Training Partner in proven till INCERT för rättning och godkännande. Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov skickas meddelande ut från INCERT tillsammans med ansökningshandlingar för ansökan av personligt kylcertifikat.

ORT OCH DATUM

Examineringsproven genomförs på vårt utbildningscenter i Arlandastad eller Västerås

Välkommen att skicka in din anmälan till kylutbildning inför examinationsprov och/eller examineringsprov teoretiskt och/eller praktiskt för ansökan om nytt cerifikat. Examinationsproven ligger i anslutande datum till utbildningen men kryssas i separat ruta på bokningen. Certifikatet ansöker du hos Incert efter godkänt prov. Mer information och priser finns på Incerts hemsida.

   INVESTERING

1 800 SEK exkl. moms - Teoretiskt prov (ca. 1 timme)
3 400 SEK exkl. moms - Praktiskt prov (ca 1/2 dag)
5 200 SEK exkl. moms - Teoretiskt och Praktiskt prov 1 dag (kaffe och lunch ingår)

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till examinationsprov för kylteknik (Nytt certifikat, vilket innebär både praktiska och teoretiska moment).

KONTAKTUPPGIFTER

Välj datum:*

Jag anländer:*

Önskar logi:*

ANMÄLARENS KONTAKTUPPGIFTER

Examinationsprov - teoretiskt prov (förnyat certifikat)

OM

Detta examineringsprov gäller dig som har ett giltigt certifikat i Kategori V vars giltighetstid (5år) håller på att gå ut och du avser att ansöka om förnyelse av ditt certifikat hos INCERT. För att få fortsätta att utföra service och reparationsarbeten i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än 3 kg köldmedium i motorfordon eller övervaka motsvarande arbeten som utförs av icke certifierad personal måste du genomgå ett teoretiskt examinationsprov innan du kan ansöka hos INCERT om förnyelse av ditt certifikat. Examinationsprovet omfattar personkompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier och energieffektiv användning av mobila kylanläggningar.

OMFATTNING

Det teoretiska provet genomförs av Training Partner som av INCERT är ett godkänt examinationscentrum och på uppdrag av INCERT erbjuder examineringsprov. När provet är genomfört skickar Training Partner in provet till INCERT för rättning och godkännande. Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov skickas meddelande ut från INCERT tillsammans med ansökningshandlingar för ansökan av personligt kylcertifikat.

   INFO

Omfattning: ca. 1 timme
Investering: 1 800 SEK exkl. moms

ANMÄLAN

Här anmäler du dig till examinering i kylteknik. Detta är en teoretisk certifiering, endast för dig som vill förnya ditt befintliga certifikat eller behöver göra ett omprov.

Välj datum:

KONTAKTUPPGIFTER

Jag anländer:*

Önskar logi:*

ANMÄLARENS KONTAKTUPPGIFTER

cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!

Affärsutveckling

Accelerera din affär!

Vi skapar beteendeförändringar som består och får ert företag att accelerera. 
Läs mer här