Swedac

Företagscertifikat

VARFÖR FÖRETAGSCERTIFIKAT

I den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) infördes ett krav på att företag som arbetar med luftkonditioneringssystem i fordon, ska ha ett företagscertifikat för arbete inom kategori V.
Detta krav gäller fr.o.m 2017-07-01
Saknas giltigt företagscertifikat får inget arbete med luftkonditioneringssystem i fordon ske innan företaget ansökt och erhållit ett företagscertifikat. Saknas företagscertifikat kan tillsynsmyndigheten utfärda miljösanktionsavgifter, både för företaget och personerna ifråga. 

Företagscertifikat - så funkar det!

GÄLLER I FEM ÅR

Ett företagscertifikat gäller i fem år, under förutsättning att företaget uppfyller kraven vid årlig uppföljning och vid företagsbesök. Om ett annat certifieringsorgan utfärdar ett nytt företagscertifikat, innan utgångsdatum, återkallas företagscertifikat utfärdad av Training Partner. Ett företag kan välja att ha fler företagscertifikat, t.ex. ett per län eller ett per filial.
Efter fem år måste ett nytt certifikat sökas.

ANSÖKAN

Ni kan ansöka om företagscertifikat hos Training Partner, på avsedd blankett. För att erhålla ett företagscertifikat krävs att det finns certifierad personal, nödvändig utrustning för ett fackmannamässigt arbete och rutiner för hantering av fluorerade köldmedier. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare eller någon som är bemyndigad, då det är ett avtal mellan Training Partner och Ert företag.

SKICKA ER ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad


INFO, PRISER OCH ANSÖKNINGSFORMULÄR

Information Företagscertifikat

ANSÖKAN OM FÖRETAGSCERTIFIKAT

KONTAKT

Carina Nylander
E-post
+46 10 456 78 52cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!