Swedac

certifiering i ​kylteknik

Certifieringen av kyltekniker för service och reparationer av luftkonditioneringssystem i fordon är ett krav för upprätthållande av kvalitén gentemot bilägare och viktig för vår miljö. Det är också värdefullt att kunna styrka sin kompetens i sin yrkesutövning som kyltekniker. All certifiering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder.

Certifiering i kylteknik - så funkar det!

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering av kyltekniker kategori V. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker om certifiering. Du är också välkommen att förnya ditt certifikat hos Training Partner, även om du tidigare gjort detta hos ett annat personcertifieringsorgan.

VARFÖR CERTIFIERING:

Personcertifiering av kyltekniker genomförs genom en opartisk individuell kompetensövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är en utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för kyltekniker kategori V, som vi och branschen anser att kyltekniker med kategori V certifikat ska ha, med utgångspunkt från bilaga 1 till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067.

Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till våra tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.  

GÄLLER I FEM ÅR

Ett kategori V certifikat gäller i fem år, under förutsättning att innehavaren av certifikatet uppfyller kraven vid årlig uppföljning. Om ett annat certifieringsorgan utfärdar ett nytt certifikat inom samma kategori, innan utgångsdatum, återkallas certifikat utfärdad av Training Partner.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad


INFO, PRISER OCH ANSÖKNINGSFORMULÄR

Information till certifieringssökande
Ansökan Personcertifiering
Prislista Kyla 2018_06

 

KONTAKT

Carina Nylander
E-post
+46 10 456 78 52cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!