Swedac

certifierad ​kyltekniker

Ett giltigt personcertifikat av kategori V är ett krav för att arbeta med service och reparationer av luftkonditioneringssystem i fordon.

Certifiering sker mot svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS2016:1128).

Personcertifiering - så funkar det!

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner Nordic AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering av kyltekniker kategori V. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker om certifiering. Du är också välkommen att förnya ditt certifikat hos Training Partner Nordic AB, även om du tidigare gjort detta hos ett annat personcertifieringsorgan.

VARFÖR CERTIFIERING:

Personcertifiering av kyltekniker genomförs genom en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är en utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för kyltekniker kategori V, med utgångspunkt från bilaga 1 till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067.

Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till våra tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.  

GÄLLER I FEM ÅR

Ett kategori V certifikat gäller i fem år, under förutsättning att innehavaren av certifikatet uppfyller kraven vid årlig uppföljning.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad


INFO, PRISER OCH ANSÖKNINGSFORMULÄR

Information till certifieringssökande

Ansökan personcertifikat kategori V

Prislista Kyla 2019

 

KONTAKT

Carina Nylander
E-post
+46 10 456 78 52cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!