Swedac

certifiering i besiktningsteknik

Certifieringen för besiktningstekniker för fordonskontroll är ett krav på upprätthållande av kvalitén gentemot bilägare. Den är också värdefull kompetens att kunna visa styrka i din yrkesutövning som besiktningstekniker. Training Partner är ackrediterade av SWEDAC. All certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationella standarder.

Certifiering i besiktningsteknik - så funkar det!

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner är ackrediterat av SWEDAC att certifiera fordonsbesiktningstekniker. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker. 

CERTIFIERING BEDRIVS SÅ ATT:

Examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt.

Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till bolagets tjänster på lika villkor.
Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från del av verksamheten som sker utan ackreditering.

GÄLLER I FYRA ÅR

Certifiering för besiktningstekniker genomförs en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för fordonskontroll enligt TSFS 2017:53. Certifikatet gäller i fyra år. Om ett annat certifieringsorgan utfärdar ett nytt certifikat, inom samma behörighetsklass, innan utgångsdatum återkallas certifikat utfärdat av Training Partner.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad
Glöm inte att bifoga erforderliga intyg/betyg


INFO, PRISER OCH ANSÖKNINGSFORMULÄR

Information till certifieringssökande

Ansökan Personcertifiering 2019

Prislista 2019

Certifieringsprocess besiktningstekniker 2019

KONTAKT

Linda Erikson, certifieringskoordinator
E-post
+46 10 456 78 58cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!