certifiering

certifiering

Hos oss på Training Partner certifieras du som är service- och besiktningstekniker i Sverige. Vi är ackrediterade av SWEDAC gällande personcertifiering av besiktningstekniker. Och underleverantör till INCERT gällande examination kyla kategori fem. Nedan hittar du all information om hur du går tillväga för att boka tid för din certifiering. 


certifiering i fordonsbranschen

CERTIFIERING I BESIKTNINGSTEKNIK

Certifieringen för besiktningstekniker för fordonskontroll är ett krav på upprätthållande av kvalitén gentemot bilägare. Det är också en värdefull kompetens att kunna visa styrka i din yrkesutövning som besiktningstekniker. Training Partner är ackrediterade av SWEDAC. All certifiering under ackreditering sker under tillsyn av SWEDAC och följer internationell standard.

CERTIFIERING I KYLTEKNIK

Vi är godkänt examinationscenter av INCERT. Hos oss kan du göra ditt examinationsprov inför ansökan om nytt certifikat samt ansökan om förnyat certifikat (fem år) kategori V (mindre än 3 kg köldmedium). Examinationsproven ligger vanligtvis dagen efter att utbildningen avslutats.

För dig som bara önskar göra det teoretiska och/eller praktiska examinationsprovet går det givetvis utmärkt. Det kan vara om du till exempel har fått meddelande från INCERT om underkänt examineringsprov och vill göra omprov eller av annan anledning inte behöver förberedande utbildning. 

VARFÖR SKA DU CERTIFIERAS?

Precis som en läkarlegitimation är ditt kyl-eller besiktningscertifikat en kvalitetssäkring för konsumenten. Det vill säga att den person som lämnar in sin bil på besiktning eller service ska kunna lita på att arbetet utförs på rätt sätt. För serviceverkstäder och besiktningsföretag handlar det om att stå upp mot konkurrensen och värna om varumärket. 

cert.besiktningsteknik

Certifiering

Besiktningsteknik

Certifiering för dig som är eller ska bli fordonsbesiktningstekniker. 
Läs mer här!
nyhetsbrev
blogg
karriar

Work with us!

Karriär

Motivation, driv och upplevelser. Kanske är du en av oss?
Läs mer!
more-driven-than-others

More driven than others

More Driven Than Others

Välkommen till Training Partner om du också vill se vad driv kan göra med ett företag.
Läs mer!
automotivate-yourself

Automotivate yourself!

Automotivate yourself!

Motivation betyder allt. Oavsett uppgift. Oavsett sammanhang. Oavsett mål. 
Läs mer!