SFVF Logo
Reparation av vindruta

Utbildningsmål
Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:
-    Reparera mindre skador på vindrutor, som stenskott och mindre sprickor
-    Bedöma typ av skada och välja mest lämplig reparationsmetod
-    Välja och använda lämpliga verktyg och utrustning för skadan

Innehåll
-    Identifiering av olika typer av rutor
-    Identifiering av olika typer av skador
-    Verktyg och utrustning
-    Förbrukningsmaterial
-    Reparationsmetod för stenskott
-    Reparationsmetod för sprickor
-    Reparation av stenskott i vindrutan
-    Reparation av mindre sprickor i vindrutan

Målgrupp
Samtliga inom fordonsbranschen.

Omfattar
1 dag

Förkunskaper
Inga förkunskapskrav


Skicka in din intresseanmälan

KONTAKTUPPGIFTER