SLÄCKA 2:OR – FORTBILDNING I ACKREDITERAD VERKSAMHET

För att säkerställa fortsatt ackreditering, för kontroll av den egna verkstadens reparationer av brister hos ett fordon, är det viktigt att du som är kontrollant och du som arbetar med ledning och administration kring ackrediteringsområdet håller dig uppdaterad om de regelverk och riktlinjer som styr verksamheten.

SLÄCKA 2:OR – KONTROLLPERSONAL I ACKREDITERAD VERKSAMHET

För att få kontrollera den egna verkstadens reparationer av brister, hos ett fordon, som konstaterats vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion måste verkstaden vara ackrediterad som kontrollorgan och ha särskilda personer utsedda att utföra dessa kontroller.