Kylutbildning – Förnyat certifikat

Utbildningen vänder sig till dig som idag är certifierad i Kategori V, vars certifikats 5-åriga giltighetstid håller på att gå ut och som behöver genomgå en repetitionsutbildning. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att ansöka om förnyelse av ditt AC-certifikat. LAGAR OCH FÖRORDNINGARBestämmelserna inom EU och Sverige om fluorerade växthusgaser.

Kylutbildning – Nytt certifikat kategori V

Varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad kyltekniker anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i mobil luftkonditioneringsutrustning ska få utföras. Training Partner är ett ackrediterat personcertifieringsorgan för AC/kyltekniker kategori. Ett utfärdat certifikat […]

Kyla utbildningsintyg

Med ett utbildningsintyg kan du som arbetar på exempelvis en serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering självständigt tömma mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustning, utföra service och reparationsarbeten med mindre än 5 ton koloxidekvivalenter under ledning av en person som innehar certifikat av kategori V.