Besiktningsteknik – K1 kontrollbesiktning lätta fordon

Vi utbildar inom alla ämnesområden för att nå kraven för erhållande av certifikat inom besiktningsteknik och behörighet K1 för kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar, släp och traktorer som utgörs av ombyggda bilar med totalvikt av högst 3500kg samt lätt terrängvagn.