Effektfullt Ledarskap

För att skapa resultat i organisationen krävs att den röda tråden i planen håller ihop hela vägen från ledningen till medarbetarna. Din förmåga som ledare att, utifrån din nivå, förmedla strategier, mål, metoder och arbetssätt till din omgivning är avgörande för att lyckas nå önskat resultat. Du som ledare och chef måste göra rätt saker, […]

Affärsekonomi

Dagligen förväntas man i en affärsverksamhet fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal, kundservice, reklamationer och mycket mera. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad enbart ett ansvar för företagsledningen. Förståelsen om hur dessa beslut påverkar företagets ekonomiska situation och förmåga att […]