Företagscertifikat

Varför företagscertifikat?

Den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) kräver att företag som arbetar med luftkonditioneringssystem i fordon, ska ha ett företagscertifikat för arbete inom kategori V.

Saknas giltigt företagscertifikat får inget arbete med luftkonditioneringssystem i fordon ske. Utan företagscertifikat kan tillsynsmyndigheten utfärda miljösanktionsavgifter för både företaget och berörda personer.

Företagscertifikatet måste förnyas vart femte år.

 Vi hjälper er gärna med de uppgifter och rutiner ni behöver för att uppfylla kraven för företagscertifikat. Ni kan ansöka om att få ett företagscertifikat hos oss på Training Partner. 

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad

KONTAKT
CARINA NYLANDER

Certifieringskoordinator