Certifierad Kyltekniker

Training Partner Nordic AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering av kyltekniker kategori V. Längre ner på sidan hittar du information och blanketter som du behöver när du ansöker om certifiering. Du är också välkommen att förnya ditt certifikat hos Training Partner Nordic AB, även om du tidigare gjort detta hos ett annat personcertifieringsorgan.

Varför utförs certifiering

Personcertifiering av kyltekniker genomförs genom en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är en utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för kyltekniker kategori V, med utgångspunkt från bilaga 1 till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067.

Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till våra tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.

Ett giltigt personcertifikat av kategori V är ett krav för att arbeta med service och reparationer av luftkonditioneringssystem i fordon.
Certifiering sker mot svenska förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS2016:1128).

Giltigt i fem år

Ett kategori V certifikat gäller i fem år, under förutsättning att innehavaren av certifikatet uppfyller kraven vid årlig uppföljning.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad
Glöm inte att bifoga erforderliga intyg/betyg 

KONTAKT
CARINA NYLANDER

Certifieringskoordinator