Certifierad Besiktningstekniker

Personcertifiering av besiktningstekniker är ett krav för upprätthållande av kvalitén på fordonsbesiktningar gentemot bilägare. Det är ett krav på att besiktningstekniker innehar ett certifikat för att styrka sin kompetens inom sin yrkesutövning.

EN VÄRDEFULL KOMPETENS

Training Partner är ackrediterat av SWEDAC att certifiera fordonsbesiktningstekniker. Här intill finner du information och blanketter som du behöver när du ansöker.

Hur certifiering genomförs

Examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt.
Alla personer som ansöker om certifiering har tillgång till bolagets tjänster på lika villkor. Den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från del av verksamheten som sker utan ackreditering.

Giltigt I FYRA ÅR

Certifiering för besiktningstekniker genomförs en opartisk individuell kompetensprövning enligt SS-EN ISO/IEC 17024. Avsikten är utvärdering och bedömning av personens kompetens mot kravspecifikationen för fordonskontroll enligt TSFS 2017:53. Certifikatet gäller i fyra år. Om ett annat certifieringsorgan utfärdar ett nytt certifikat, inom samma behörighetsklass, innan utgångsdatum återkallas certifikat utfärdat av Training Partner.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL

Training Partner Nordic AB
Box 931, 195 05 Arlandastad
Glöm inte att bifoga erforderliga intyg/betyg 

KONTAKT
LINDA ERIKSON

Certifieringskoordinator