ATT UTVECKLA SJÄLVLEDARSKAP - EN KONKURRENSFÖRDEL FÖR ORGANISATIONER

Ämnen:

MindsetSelf-LeadershipSjälvledarskapBlanchardLedarskapTraining Partner

självledarskap

 

ATT UTVECKLA SJÄLVLEDARSKAP - EN KONKURRENSFÖRDEL FÖR ORGANISATIONER

 

Ledarskapet förändras och utvecklas i takt med organisationsstrukturer kontinuerligt utvecklas. Med plattare hierarkier skiftas ansvaret allt mer till individuella individer som ombeds bidra på ett nytt sätt och förväntas kunna leda sig själva. Att skapa förutsättningar för individer att utveckla sitt självledarskap är en vinst för organisationen samtidigt som individen själv får användning av de utvecklade kompetenserna vilket ger en ökad tillfredsställelse i arbetet. 

Självledarskapet inkluderar en rad olika kompetenser som att kunna ta kontroll, uttrycka sina åsikter, vara innovativ, förebygga problem, strategisk medvetenhet, proaktivt efterfråga feedback och ta egna karriärsinitiativ. Självledarskapet är en process där individen själv gör en beteende- och kognitiv bedömning för att uppnå en motivation och riktning där individen väljer nödvändiga beteenden för att öka prestationen och höja det övergripande resultatet. 

Att lyckas få individer att gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva ger ett ökat självförtroende som ökar autonomin, prestationen och engagemang vilket har ett stort värde inte bara för organisationen utan även för individen själv. Blanchards studier visar att individer som har hög kompetens inom självledarskap känner sig mer positiva till sig själva och sitt jobb. De visar också egenskaper som högt engagemang, prestation på högre nivå samt större lojalitet för organisationen. De har även en högre nivå av självständighet och kompetens där sannolikheten att de stannar kvar i organisationen är större.

Individer med ett högre utvecklat självledarskap blir proaktiva självledare som söker vägar att få organisationen att blomstra. Studierna visar att när man skapar förutsättningar för individer att utveckla ett "mindset" att förstå sin egna utvecklingsnivå, accepterar och håller de sig själva ansvariga att ta till handling.

Den goda nyheten är att självledarskap är ett "mindset" med en uppsättning kompetenser som kan läras ut! Ofta förbises de individuella medarbetarna och fokus ligger på utbildning för chefer och ledare. Data visar att ledare och organisationer som skapar möjligheter och resurser för alla individer att lära sig självledarskapets kompetenser skapar kompetenta individer som känner ett starkare engagemang att prestera på en högre nivå.

Susan Fowler, författare inom självledarskap- och optimal motivation, menar att det krävs ett "mindset" och en viss uppsättning kompetenser: 

Mindset:

- Den första komponenten i ett självledarskap, är förmågan att ifrågasätta begränsande antagande. Ett begränsande antagande är en övertygelse baserat på tidigare erfarenheter som begränsar nya erfarenheter. För att utveckla ett självledarskap krävs att individen dagligen utmanar sina begränsande uppfattningar och övertygelser.
- Den andra komponenten i ett självledarksap är ett "mindset" att kunna aktivera och utnyttja både sin formella och informella makt och förmågor att kunna påverka och skapa resultat, öka prestationen och produktiviteten och därigenom öka sitt välbefinnande. Exemplevis behöver en individ inte en position som formell chef för att kunna påverka, utan kan använda sina kunskaper för att skapa förändring.
- Den tredje komponenten i detta "mindset" är förmågan att agera proaktivt. Självledare väntar inte med att bli tillsagda vad de ska göra, de tar ett ansvar för vad de behöver för att lyckas. De söker proaktivt dialoger och feedback i alla sina utvecklingsfaser för att få instruktion och support.

Tre viktiga kompetenser för självledarskap:

De tre kompetenser som Susan Fowler identifierar i ett självledarskap är förmågan att:
- Sätta mål,
- Förstå sina utvecklingsbehov
- och aktivt söka direktiv och support hos sin chef eller andra individer inom organisationen. 

Studien visar att organisationer som skapar en kultur av självledarskap och skapar förutsättningar för att alla individer får förutsättningar att lära sig utveckla dessa förmågor blir mer kundfokuserade, kostnadseffektiva, innovativa och flexibla. Detta beroende av att de förstått och bemästrat de viktiga nyckeln till framgång, att ledarskap är något som utövas i alla i en organisation och inte enbart är ett ansvar hos ledningen. 

Källa: ‘Developing Self Leaders—A Competitive Advantage for Organizations’ © 2017 The Ken Blanchard Companies. All rights reserved. Do not duplicate. MK0839 • 0042017

Klicka här för att läsa originalartikeln

Vill du veta mer ta kontakt med Yvonne Forsynth.

Yvonne Forsyth, ledarskapsutbildare på Training Partner Nordic AB, 072-711 00 65, yvonne.forsyth@trainingpartner.se

skriv en kommentar

128 Kommentarer

Skriv en kommentar
 1. lorijwalters | dec 14, 2018
  On Sunday night, the 2018 NBA All-Star Game will take place. The Staples Center in Los Angeles, CA will host it, with players from across the league, coming together to put on a star-studded exhibition game for the fans.For the 2018 game, 2019 NBA All Star Live Free format was changed. Instead of the traditional Eastern Conference vs. Western Conference, the two players, one from the East and West, that received the highest vote totals from the fans became the team captains. These two players then selected their teams from a pool of players, who were voted in or selected by their peers.
 2. kokon | dec 14, 2018

  he Australian Grand Prix is a motor race held annually in Australia currently under contract to ... Since moving to Melbourne, the Australian Grand Prix has been the first race of the F1 World Championship excluding 2006 and 2010. Previously ... F1 Australian Grand Prix 2019 Live Stream The Australian Grand Prix is a motor race held annually in Australia currently under contract to host Formula One until 2023

 3. kabirakonda35 | dec 12, 2018
  As regards to the venue of the event, it will still hold in Dolby Theater, which is in Los Angeles. Hollywood Boulevard will serve as the venue for the event. This is Oscar 2019 Live Free departure from the old arrangement where the event was always hosted on Kodak Theatre for than a decade. This venue was designed for this kind of purpose and it had Hollywood in mind when the architects were preparing for this project. The venue was large enough as it can accommodate up to three thousand four hundred guests at a time. The cost of putting the edifice in place was more than ninety million dollars.
 4. watch golden globes online | dec 12, 2018

  Movie categories have many movies of the year 2018 that includes The Favourite, Green Book, BlacKkKlansman, A Star is Born, the unreleased biopic Dick Cheney’s Vice is the comedy movie while other six nominations include The Favourite, Green Book which has received five nominations. Whereas BlacKkKlansman & A Star Is Born has also won five nominations under drama as well as musical elements of 2019 Golden Globe Awards. Watch Golden Globes online direct from anywhere even any device.

 5. IIHF World Juniors 2019 Live Stream | dec 09, 2018
  The winners of the semi-finals qualify to play for the gold medal prize in the finals while the teams that lost face each other in the bronze medal game. World Junior In the last season tournament, the two teams that lost in the semi-final playoffs, USA and Czech Republic, played for the bronze medal prize. The United States national team won the bronze medal after thrashing the Czech Republic in a nine to three points win.
 6. The Little Mermaid Ringtone | dec 07, 2018
  Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.The Little Mermaid Ringtone
 7. Kill Bill Ringtone | dec 07, 2018
  I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!Kill Bill Ringtone
 8. mayweather vs nasukawa free live stream | dec 06, 2018

  “There is unquestionably life outside of Earth without a doubt,” Nasukawa said. “I trust they were here before us.” Mayweather said the “weight class and guidelines” will be settled in the coming weeks, declining to affirm whether the session will be under boxing or MMA rules. The American, undefeated crosswise over 50 battles, has never battled outside the US, making his unusual profession move significantly all the more shocking. Tenshin Nasukawa vs Floyd Mayweather live stream without any cable.

 9. k9 dog toys | dec 06, 2018
  Very awesome!!! When I seek for this I found this website at the top of all blogs in search engine. k9 dog toys
 10. tuxera ntfs 2018 crack | dec 05, 2018
  Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I dotuxera ntfs 2018 crack
 11. Anime Studio Crack | dec 05, 2018
  Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.Anime Studio Crack
 12. NCAA Football championship | dec 04, 2018

  Rose Bowl is a college football event presented on first January of every year by Northwestern Mutual financial service organization.Rose Bowl Classic Live All the games are played at the Rose Bowl stadium in Pasadena, California. The 2019 Rose Bowl will be held on Tuesday. 2nd January 2019. Being the oldest college bowl game.

  Many insiders believe that the upcoming championship game will be one of the best games to take place within recent years.College Football Playoffs National Championship It will feature some promising amateur athletes that will make a big impact when they turn professional.

  This is a college football playoff event where the winner will join other performers in the 2019 college football playoff national: championship. Watch Cotton Bowl Game Being sponsored by Good Year Tire and Rubber Company, the event will officially be dubbed as College Football Playoff at the Good Year Cotton Bowl Classic.

 13. AFC Asian cup live streaming | dec 03, 2018

  So after declaring the winner of the Asian Cup in 2015, it was decided to host the next event i.e., AFC 2019 Asian Cup in UAE. And interestingly, this is the second time UAE is hosting this best football championship of the AFC Asian cup live streaming continent, that had hosted previously in 1996.

 14. check this out | dec 03, 2018
  I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!check this out
 15. click site | dec 03, 2018
  Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.click site
 16. Kitchen Renovation Companies | dec 02, 2018
  Aero Kitchen Cabinets and Bathroom Vanities is a great place to start to look for your new kitchen cabinets and renovations. Looking for a quality Vancouver custom kitchen cabinets company that will start and finish your project with great detail. We make your dream kitchen at competitive pricing all while building trust and beautiful kitchens in Vancouver and surrounding areas. We are located centrally in Burnaby and can walk you through our shop where we manufacture custom kitchens for our clients.Kitchen Renovation Companies
 17. The Best Followers | dec 02, 2018
  I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!The Best Followers
 18. Jeffrey James | dec 02, 2018
  Watch NFR live stream day 10 performance from the Thomas & Mack Arena in Las Vegas, Nevada. The 10-day event begins on Thursday.
 19. Jeffrey James | dec 02, 2018
  Watch <a href="https://nfrupdates.com/">NFR live stream</a> day 10 performance from the Thomas & Mack Arena in Las Vegas, Nevada. The 10-day event begins on Thursday.
 20. The Best Followers | dec 01, 2018
  I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you...The Best Followers
 21. Jared Baird | dec 01, 2018

  YOUR VOTE CAN NOW COUNT THREE TIMES! Each week, the Allstate Sugar Bowl uses fan voting to select a Manning Award Quarterback of the Week.

 22. ufc 232 info | nov 30, 2018

  There are a lot of free streaming services out there but too Maleficent to use. Most of the free sites are exposing virus, spyware, or any other scamming things that can disregard your enjoyment. Your best option to watch the UFC 230 live online is by subscribing to the reliable media streaming services, to be safe know more ufc 232 info. The excellent media streaming services that you want to subscribe to are ones who provide the official channels that broadcast the UFC 232. Here are the official channels that broadcast the UFC events.

 23. Emmysherif | nov 29, 2018

  Oh! nice blog  i have read your blog this blog is very useful and informative.

  Assignment writing service

 24. Jensen Bagby | nov 28, 2018

  Rose Bowl Stadium, rose bowl game live stream Parade and The Rose Bowl Football. Do not miss our feature pages, special sections and complete the survey of visitors.

 25. Joseph Ruben | nov 28, 2018

  From our humble beginnings almost seven decades ago, postseason college football has been at our core and a source of pride and excitement for Florida 2019 citrus bowl members.

 26. baaghi 2 movie download torrent | nov 27, 2018
  I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you...baaghi 2 movie download torrent
 27. highest paid radio host | nov 27, 2018
  I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!highest paid radio host
 28. john smith | nov 27, 2018
 29. Steel stud contractors | nov 27, 2018
  Steel Stud framers and drywall contractors servicing Vancouver, Calgary, Edmonton, and Toronto. We are experts in commercial interiors and Tenant Improvements. We build out TI’s and storefronts with great detail. We do metal framing, drywall boarding and taping. Call Colin at 604-761-1518 from your free quote on steel stud framing contractors and drywall contractors. Steel stud contractors
 30. cotton bowl game live stream | nov 27, 2018

  Watch Your Cotton Bowl Game Live Stream on Sling TV: Sling TV is Dish Network's streaming service for cable cutters. It'll get you a Cotton Bowl live stream on ESPN in the basic Sling Orange package. This is one of the two starting packages on Sling TV and Orange costs $20 per month to start.

 31. ufclive | nov 26, 2018
  Holloway vs Ortega Online Watch UFC 231 Online tune on December 8th, 2018 How to watch UFC 231 online?
 32. ranohuwid@daabox.com | nov 26, 2018

  United States college football bowl game played annually at the University of Phoenix Stadium in Glendale, Arizona espn fiesta bowl.

 33. orange bowl live stream | nov 24, 2018

  ESPN.com: ESPN is one of the biggest sports website and TV channel on the planet. It offers most of the live streams free of charge. However, in some cases, you will have to subscribe in order to get access to some matches on ESPN. The orange bowl live stream 2018 is one such event. How to Watch Orange Bowl 2018 on Cable The fight between cable and wireless streaming on TV has long benefited the viewer’s more so, college football lovers. If you are using a cable or satellite, you can watch Orange Bowl 2018 through the following services.

 34. Kennedy Keith | nov 24, 2018

  Start the New Year right! Get great tickets to the outback bowl parade live with PRIMESPORT, your source for the ultimate college football.

 35. Super Bowl 2019 | nov 22, 2018
  Several celebrities’ fans are launching serious online campaign to make their master feature in the halftime. Those who make such support always have wonderful reasons for supporting such a celebrity. 2019 Super Bowl Live Stream It appears that event organizers consider these petitions before they make a final selection as to which of the stars will become part of that event.
 36. Nasukawa vs Mayweather Live Streaming | nov 22, 2018
  Even he acknowledges that he may no longer have the speed and tenacity that comes with youth but he still has experience and more importantly technical skill on his side as it proved in the fight against Conor McGregor. Nasukawa vs Mayweather What has further interested insiders is the fact that he and RIZIN have announced a partnership which means this fight will not be the only time the two parties collaborate, a further score for the Japanese promotion.
 37. Louis John | nov 22, 2018

  Canelo vs Fielding free live stream will clash at the Dec. 15 at Madison Square Garden with the action beginning at 6:00 p.m.

 38. Henry Avina | nov 22, 2018
  After an extraordinary press conference which saw the talented kickboxer matched up with the boxing great who subsequently backed out, the New Year’s Eve fight was remade with kicking banned. While that puts the young Tenshin at a major disadvantage, Watch Mayweather vs Nasukawa afford to be complacent. The 20-year-old was in action on Saturday at RISE 129 against Taiki Naito in a kickboxing contest. While his MMA record stands at 4-0, kickboxing has been his focus for the past year – a sport in which he is now 27-0 with 20 knockouts.
 39. cfl grey cup live stream | nov 20, 2018
  CFL grey cup live stream will be available Live on the TSN broadcasts. That also includes the network’s appointed broadcast team. The announcers are Rod Black, Gord Miller, and Chris Cuthbert. The game analysts of the Grey Cup will be Glen Suitor, Matt Dunigan, and Duane Forde.
 40. robertson | nov 20, 2018

  "The declaration of a competition plan really gives the up and  world juniors 2019 Live Stream  coming occasion a radical new inclination. As we experience the coming season fabricating our gathering, we will watch our opposition the nation over," said Ryan Papaioannou, head mentor and general administrator of the Brooks Bandits. "The chance to have the best groups in the CJHL is something our association takes incredible pride in, and from today forward we will utilize our past experience to prepared our players for the opposition ahead."

 41. robertson | nov 20, 2018
  For more data about the race, our companions at Cyclingnews will remain fully informed regarding race reports, group news, course points of interest and the sky is the limit from there. How might I watch the 2018 UCI Road World Championships live in the UK? The Road World Championships will be accessible to watch through the BBC on TV by means of the Red Button or on the web. We have been not able discover the timetable during the current year, however a year ago the Elite street races and time preliminaries were secured live, with features at night. <a href="https://worldjuniorupdates.com/">world juniors 2019 Live</a>
 42. Robertson | nov 19, 2018
   <a href="https://greycupupdate.com/">cfl grey cup</a>Campbell puts a larger amount of an accentuation on turnovers this season, employing Thorpe as his protective facilitator in the off-season to attempt and power botches. De uitkomsten zijn zeker geweest, met Ottawa positioning derde in de CFL in beide takeaways (41) en omzetverhouding (+9). På offensiv, i den tiden, de er tossed en alliance low 13 blokforsøgt og vendte ballen om kun flere ganger altogether.
 43. Nominaciones a los Oscars 2019 | nov 18, 2018
  Toda Latinoamérica podrá ver el Oscar 2018 en su idioma original y doblado al español por el canal TNT, tanto en su señal análoga como en alta definición. Oscar Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría estarán en el Dolby Theatre para hablar con los nominados. TNT GO permitirá ver el evento en línea.
 44. Wedding Photo Editing | nov 18, 2018
  This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the opportunity to see something like this .. Wedding Photo Editing
 45. Grey Cup | nov 17, 2018
  How To Watch Grey Cup 2018 Live Stream Online? Grey Cup 2018 is the largest Canadian football league final matchGrey Cup Live Stream
 46. Jody Tulley | nov 16, 2018
  Wilder (40-0) and Fury (27-0) have an unbeaten record, and their round winners will dominate WBA, IBF, WBO and IBO champions Anthony Joshua. <a href="https://wildervsfuryinfo.com/">Fury vs Wilder streaming</a> link without buffering given in description.
 47. monicaughes | nov 16, 2018
  People watch events lined up for the night from different parts of the world. If you want to become part of the event, you must look for a good streaming service to broadcast and televise all the programs live. The event is televised through the ABC channels. Through ABC channel online services, the program can be streamed live Oscars 2019 Live fans across the globe. Various options are available to you to watch the Oscar 2019. You can always watch it through the normal cable and satellite television streaming services. Apart from that, you can watch the red carpet night events through your mobile devices such as smartphone, notes, laptop, as well as computer and so on.
 48. Sam | nov 16, 2018

  Thanks for sharing this interesting blog with us. I want to come back here for new post from your site.

  chaga pilz

 49. elizabethas | nov 15, 2018
  The grand finale will be on February 10th and this will be the day Grammy Awards 2019 Live Online musicians across the country are waiting for. Winners are going to be named and this will feature all the categories that the award will be given.
 50. pic gas grills | nov 14, 2018
  If you've just moved into a new home or apartment and aren't looking to spend a bundle on a gas grill, we've got you covered. These Best pic gas grills under 200 do the job of cooking your burgers and dogs in a smaller and more affordable version then some of the big grills out there.

  Skriv en kommentar

  Ämnen:

  MindsetSelf-LeadershipSjälvledarskapBlanchardLedarskapTraining Partner