SÅ GÖR DU DINA MEDARBETARE TILL STJÄRNSPELARE (5 KRÄVANDE TIPS)

Ämnen:

utbildningträningkompetensutveckling

star_player


UTVECKLA OCH HITTA NYA TALANGER I DINA MEDARBETARE


Idag pratas det mycket om Employer Branding och vikten av att attrahera rätt typ av nya medarbetare till företagen, vilket såklart är superbra. Däremot glömmer många företag hur viktigt det är att utveckla sina befintliga medarbetare. Det är helt enkelt mer spännande att söka nya profiler istället för att utveckla sina befintliga. Men är gräset verkligen alltid grönare på andra sidan? Kommer alla problem att lösa sig bara för att ni rekryterar nya personer? 

"Tänk på att även en stjärnspelare behöver utvecklas. Annars byter den klubb"


Att utveckla sin befintliga medarbetare kan ofta vara en större och svårare utmaning än att faktiskt hitta nya. Men utväxlingen om ni lyckas - är enorm eftersom ni kommer att få en högre lägsta nivå. En kedja är som bekant inte starkare än den svagaste länken. Så att kombinera nyrekrytering med utveckling av dina befintliga spelare är ett måste för att få ett rikligt bra och samspelt lag. Och du! Tänk på att även en stjärnspelare behöver utvecklas - annars byter den klubb. 

Här är några tips för hur vi på Training Partner arbetar med att utveckla våra befintliga medarbetare och göra dem till stjärnor! 


Så gör du dina medarbetare till stjärnspelare! (infographic)


skriv en kommentar

16 Kommentarer

Skriv en kommentar
 1. hard | dec 10, 2018
  Thank you so much for this article its a great  <a href="http://coolmathgamesjunction.net">math games</a> site for us and i want to share this also.
 2. remark | dec 10, 2018
  Its a great and perfect article for the user of the window 10 because here i want to share this   https://windowsclassroom.com/how-to-switch-users-on-windows-10   site and this site help you to make a best and perfect window user.  
 3. rimark | dec 10, 2018
  Its a great and perfect article for the user of the window 10 because here i want to share this  <a href="http://windowsclassroom.com/how-to-switch-users-on-windows-10">switch users windows 10</a>  site and this site help you to make a best and perfect window user.  
 4. mark | dec 10, 2018
  Its a great and perfect article for the user of the window 10 because here i want to share this  <a href="https://windowsclassroom.com/how-to-switch-users-on-windows-10">switch users windows 10</a>  site and this site help you to make a best and perfect window user.  
 5. martin garix | nov 03, 2018
  <a href="https://google.com">google</a>
 6. Google | sep 07, 2018
  "Google":https://www.google.com/ Post
 7. Appendicitis | aug 12, 2018
  Thanks for such a great post and the review, I am totally impressed! Keep stuff like this coming.Appendicitis
 8. Healthy Skin | aug 12, 2018
  I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!Healthy Skin
 9. Bad Breath | aug 12, 2018
  My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more!Bad Breath
 10. Codeine | aug 12, 2018
  I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done!Codeine
 11. Foods for Healthy Bones | aug 12, 2018
  I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us.Foods for Healthy Bones
 12. Xanax | aug 12, 2018
  I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject.Xanax
 13. Benefits of Yoga | aug 12, 2018
  Thumbs up guys your doing a really good job.Benefits of Yoga
 14. Tramadol | aug 12, 2018
  After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. Tramadol
 15. Sophie bell | jul 27, 2018
  This looks like a perfect here, which can be a great stuff to see a development of players, some motivating words are needed that can make them on top, these are some following steps that can put them on top, hope  write me an essay  can make things in perfect line which could be a great thing to witness
 16. wondergirl | jul 04, 2018
  De blir ikke teknisk utviklet så godt som barn. In the academies and youth setups there is very little focus on developing things like their passing, control and movement.  help with assignment writing

  Skriv en kommentar

  Ämnen:

  utbildningträningkompetensutveckling