GUIDE TILL SJÄLVKÖRANDE BILAR - VÅR PRODUKTTRÄNARE KIM RÄTAR UT FRÅGETECKNEN

Ämnen:

GuideTraining PartnerAutonoma bilarSjälvkörande bilarKim Brolin

självkörande bilar volvo

Jaha, vad är nu grejen med självkörande bilar? Var det inte bara igår vi gjorde oss bekanta med adaptiv farthållare, ska bilarna nu helt köra oss helt och hållet själva?


■ Vad är det? – Största revolutionen inom bilvärlden sedan Henry Ford började använda det löpande bandet.

■ Hur benämns det? – i folkmun, Autonom körning, men det är lite mer avancerat än så.

Det var i tiden runt millenniumskiftet som vi först gjorde oss bekanta med de så kallade adaptiva farthållarna. Första versionen som liknar det vi idag är vana med introducerades av Mercedes i deras flaggskepp S- och CL-klass, det som skilde sig mot systemet som Toyota redan introducerat var att systemet för första gången också kunde bromsa bilen. Flera andra märken hakade på trenden och idag är det ett lika vanligt inslag i den moderna bilparken som plysch-klädsel var i Saab 900 från 80-talet.

Minns du första gången du körde en bil med adaptiv farthållare? Jag minns, jag var blott 18 år fyllda och sommarjobbade som mekaniker för ett tyskt bilmärke. Med foten hägrandes bara ett par millimeter ovanför bromspedalen var jag beredd på första, bästa systemkollaps. En kollaps som uteblev. Adaptiv farthållare är ett bra exempel på hur snabb acceptans vi människor har för nya system, hur väl vi omfamnar digitaliseringen i vårt samhälle. Jag tror nämligen inte att jag var ensam om att känna osäkerhet kring systemets funktionalitet första och kanske andra gången jag brukade det, men jag tror inte heller att jag är ensam om att tycka att systemet snabbt blev en bekväm reskamrat i vardagen.

Den adaptiva farthållaren är i mitt tycke ett otvivelaktigt första steg i det många biltillverkare idag har högst uppe på prioriteringslistan: Autonom körning.

Definiering av autonoma system

För att definiera olika bilars grad av autonomi använder de flesta biltillverkare sig av SAE-klassificering J3016, det är också den vi ska titta närmre på i denna artikel. Håll ut gode läsare, listan nedan må vid en första anblick se tråkig ut men tänk för ett ögonblick på att du, just du snart kommer ha det ultimata samtalsämnet kombinerat med färsk kunskap till nästa fika med kollegorna! Det finns ingen i det moderna samhället som inom en 10-års period inte kommer vara berörd av det du snart kommer läsa om.

J3016 beskriver 6 nivåer av Autonomi, från 0 till 5.

■ Nivå 0: Föraren har praktiskt taget all kontroll över bilen

■ Nivå 1: Föraren har nästan all kontroll över bilen, men kan assisteras till viss del i körningen. Adaptive cruise control som hjälper föraren att hantera bilen i längdled är ett bra exempel på ett nivå 1 system. Om systemet inte längre klarar av att assistera måste föraren ta över omedelbart.

■ Nivå 2: Föraren övervakar körningen, bilen kan gasa och bromsa med ACC och kan samtidigt hjälpa föraren att svänga om trafiksituationen tillåter det. Ett bra exempel på ett nivå 2 system är trafikköassistent. Om systemet inte längre klarar att assistera måste föraren ta över omedelbart.

■ Nivå 3: Föraren behöver under vissa omständigheter inte övervara trafiken. Bilen kan i under dessa omständigheter köras själv. Om systemen kräver övertagning har man en viss tid på sig att skifta fokus från det man höll på med till att överta körningen av bilen. Rimlig tidsåtgång på detta är cirka 10 sekunder. Nivå 3-körning kommer initialt ske på större vägar i lägre hastigheter, likt trafikköassistenten men utan att du behöver vara beredd att överta direkt om systemen sviker. En naturlig utveckling i av ett nivå 3-system kommer vara motorvägskörning.

■ Nivå 4: Föraren kan ibland behöva framföra fordonet själv, omständigheter som kräver detta skulle kunna vara dåliga vägar och väldigt dåligt väder. I övrigt kommer bilen vara i princip helt autonom, alltså självkörande. Titeln förare ersätts i de flesta situationer till passagerare. Detta betyder i praktiken att du skulle kunna ligga och sova i bilen under din färd till jobbet, istället för att som i nivå 3, vara beredd på att överta när systemet når sina begränsningar.

■ Nivå 5: När tekniken väl är här och du ska gå in och beställa en ny nivå 5-bil kan ratten vara en sådan grej du måste kryssa i tillbehörslistan, om du vill ha en sådan det vill säga. Bilen ska klara av alla trafiksituationer helt själv. Ge bilen en destination och den kör dig dit.

Nu när vi vet hur den faktiska listan ser ut ska vi ta tillfälle i akt att bryta ner den till vad den verkligen är. Vi kommer härifrån exkludera nivå 0, alltså nivån där bilen helt saknar assisterande system.

Assisterande system (Nivå 1 och 2)

Just det ordet, Assisterande, är det vi ska börja med. Assisterande kan enklast förklaras som ”hjälpa till”. Nivå 1 och 2 är utmärkta exempel på assisterande system. Väl aktiverade hjälper de föraren under körningen, om det så är att hålla distans till framförvarande bil i kön genom stan eller hålla dig innanför linjerna under den där sista, trötta milen innan hemmet efter en allt för lång arbetsdag. Gemensamt för system som faller under Nivå 1 och 2-kategorin är att det fortfarande är du som förare som måste hålla uppsikt. Svänger kurvan för snabbt eller bromsar bilen framför in för kraftigt måste du ta över kontrollen, och det är omedelbart. Ögon och sinnen måste alltså fortfarande vara helt aktiva.  

Pilot system (Nivå 3 och 4)

Pilot… Pilot… Använder inte vissa bilfabrikanter just detta ord för att beskriva deras ”självkörande system”? Jo, det händer och det gör man som fabrikatör inte helt okontroversiellt. Detta kommer vi komma till senare, se det som en cliff hanger! 

Nivå 3 och nivå 4 är exempel på det som kallas för Pilot-system. Största skillnaden mot assisterande system är att bilen faktiskt tar över körandet helt på din inrådan, när den systemtekniskt kan det. Det betyder att man i denna körsituation kan ägna sig åt något helt annat, till exempel läsa en bok eller varför inte avnjuta en film tillsammans med sina medpassagerare, för det är just det du blir, en passagerare. Skulle det vara så att bilen inte längre klarar av situationen kommer den i god tid säga till dig att ta över, från det att signalen ljuder kommer du ha omkring 10 sekunder på dig att sadla om från passagerare till förare. Denna fördröjning är faktiskt en definitiv skillnad mot assisterande system som kräver din uppmärksamhet direkt om bilen befinner sig i en situation den inte längre kan hantera. Varför omkring 10 sekunder då? Det finns en väldigt bra förklaring till det. Man har genomfört mycket forskning på hur vi som människor fungerar rent mentalt inför uppgifter vi blir tilldelade. För en normal Kalle Karlsson tar det mellan 3.5–4.5 sekunder att släppa fokus från en uppgift och återta fokus på en ny (släppa boken, greppa ratten, läsa in situationen och agera efter informationen som blivit inläst). När Kalle blir trött, riktigt trött kan samma moment ta upp till 8.5 sekunder, men aldrig under de tester som genomfördes längre än så. Därför är 10 sekunder för övertagning av bilen en rimlig siffra, den tillåter att du som förare kan ägna dig åt annat än att hålla koll på trafiken och vägen under tiden som bilen kör dig.

Autonomt system (Nivå 5)

Minns ni att ratten på en nivå 5-bil kunde vara extrautrustning? Det är närmst absurd tanke i relation med det vi känner till idag, men så kommer det kunna vara i en framtid inte allt för avlägsen dagens datum. Lek med den tanken, ratten finns inte. Vad kan mer plockas bort från bilens inredning om den ändå inte ska köras av dig? Växelspak kommer knappast behövas, måste stolarna stå där de gör idag? När du är på jobbet idag står din stackars bil och väntar på dig i 8–9 långa timmar, i framtiden behöver det inte nödvändigtvis vara så. Om bilen nu är självkörande, varför inte utnyttja det? Den skulle kunna bedriva en privat liten taxi-verksamhet åt dig, färdig och klar tillbaka på kontoret när du är redo för hemfärd. Och när vi väl är på det ämnet, behöver du själv bil om alla andra har små taxiverksamheter med sina egna autonoma bilar? Du kanske ska dela en sådan autonom bil med grannparet? Ni jobbar ju ändå olika arbetstimmar. Så till de stora frågorna: Behöver du en bil i en värld full med Autonoma bilar? Vill verkligen dagens biltillverkare tillverka bilar som är helt autonoma? Några vill det säkert men vill alla? Det finns varumärken som marknadsförs som förarens bil, hur bra fungerar det med volymförsäljning om 10 år?

Dagsläge

Spännande va? Vilken nivå är vi på idag då? Svaret på den frågan kan nog komma med viss förvåning för många, men det finns ingen biltillverkare som är över nivå 2. Nej, inte ens det där amerikanska märket som förknippas med fanbäraren för växelström, och tror ni inte mig råder jag er stark att ta en titt i deras instruktionsbok där man tydligt kommunicerar att det är ett assisterande system vi pratar om.

Som tidigare nämnt hade vi ju en cliff hanger som vi skulle återkomma till, och den tiden är nu kommen. Utan att nämna varken märken eller definitiva marknadsföringsnamn för system måste ämnet med namngivning av de system som idag finns på marknaden tas upp och varför det bringar komplikationer för biltillverkarna, och kanske även för dig som konsument. Problemet är att man gärna använder order ”Pilot” som ett varumärkesnamn i ett system som klart och tydligt faller in under nivå 2 på den autonoma skalan, och vart befinner vi oss då? Jo: Assisterande system. Flera biltillverkare säljer alltså ett assisterande system men marknadsför det som ett pilot-system. För att göra en liknelse som i mitt tycke inte är allt för dum är det som att sälja en konstant farthållande farthållare under namnet adaptiv farthållare. Funktionen klarar alltså inte av att leverera till det namnet den fått. Detta har såklart lett till flera stämningar, och kommer troligtvis också leda till namnbyten för många av fordonsfabrikatörerna.

När det gäller nivå 2-system gäller det att vara väldigt tydliga i kommunikation till konsument, vad är det egentligen systemet kan göra? Många konsumenter lever idag i extrem övertro till deras system vilket har lett till både förare som sitter i baksätet när bilen kör på motorvägen och tyvärr dödfall när föraren kollat film under tiden som bilen assisterade körning. Ett nivå 2-system är, som ni vet nu, ett strikt assisterande system. Det gör inte bilen till självkörande.

Framtid

Och hur ser framtiden ut? Vi vet om att vi kommer få bilar som kommer kunna köra oss, men vad mer än avslappning kan vi som konsumenter få ut av detta? Svaret på frågan blir mycket! Redan idag finns bilar som kommunicerar med varandra, kommunikationen handlar om omskyltningar och farliga trafiksituationer. Tänk om vi tar den kommunikationen ett steg längre:

Kraftig reducering av kö

Jag har åkt från jobbet och är på väg in i staden där jag bor, min bil kör helt autonomt. Motorvägen är 3-filig och jag ligger i filen längst till vänster. 3 kilometer innan min avfart kommer min bil börja kommunicera med bilar i min omgivning om att vi har för avsikt att svänga av på angiven avfart, vänligen ge plats i filen i mitten, förbered också för att göra plats i filen längst till höger. När detta skickas ut kommer min position loggas och bilarna som är till höger om mig kommer sakta och försiktigt lämna tillräckligt med utrymme för min bil att byta fil. Detta sker helt utan hastiga inbromsningar vilket häver dominoeffekten som traditionsenligt fortplantar sig bakåt i ledet när någon byter fil för hastigt, en av de största anledningar till att våra större städer idag upplever kö-problem.

Säkerhetsförbättringar i trafiken

Omkring 90% av alla olyckor som idag sker i trafiken beror på den mänskliga faktorn. Nedan ges exempel på olycksrisken kan reduceras med ny teknik.

■ Manövrarna som min bil tar skickas vidare till bilar i min omgivning. Det finns ingen manöver som min bil nu gör som kommer uppfattas som oförberedd av mina medtrafikanter.

■ För att klara den autonoma körningen kommer bilarna behöva utrustas med ny teknisk radar och scanning-utrusning. Informationen som en bil får från en vinkel kan delas med bilar i dess omgivning, tänk dubbelfilig väg med övergångsställe. Bilen till höger stannar för en gående vilket gör att gångtrafikanten hamnar i en slags död vinkel för den andra bilen som nu kommer i vänster fil. Genom att skicka sensorinformation till bilen i vänsterfilen kan denne göras medveten om gångtrafikanten och olycksrisken minimeras.

Miljösynpunkt

Bilar kommer i större omfattning gå över till alternativa bränslen som eldrift. Fördelen med att ha en autonom bil som dessutom kommunicerar med omgivande trafikanter kommer vara att de kan köras på ett effektivare sätt, välja rutt bättre enligt trafik och till och med kunna veta hur ljussignaler kommer skifta, allt för att göra körningen så prediktiv och effektiv som möjligt.  

Summering

Omdefiniera det du idag tänker dig veta om sättet du kör, köper och äger en bil, för i en framtid mycket närmre än du tror är dina dagsaktuella kunskaper passé. Vi lever i en värld som ständigt vinner ny mark i digitaliseringsronden, och vare sig vi vill vara en del av den eller inte måste vi snart inse dess fördelar. Dagens mobiltelefoner är ett utmärkt exempel på hur teknik på bara några år kan komma in och totalt revolutionera världen. Min morfar som föddes innan andra världskrigets start, gick i förra veckan och köpte sig sin första smart phone. Min mormor är facebook aktiv, och då menar jag aktiv. Hon delar gärna Spotify-spellistor med sina väninnor eller taggar barnbarnen på semesterbilder. Idag ser sig cirka var 5:e europé negativ till att åka med i en självkörande bil, och det kan jag förstå! När tekniken väl kommer hit kommer det vara som första gången med adaptiv farthållare gånger 1000, men precis som med den adaptiva farthållaren kommer vi människor göra det vi gör bäst: adaptera. Tvivlare kommer omvändas och bilen kommer i framtiden vara en del av vår sömn, vårt arbete och vårt Netflix-knarkande.

Hur blir det med alla oss som gillar att köra bil då? Det kan vi såklart inte veta, men jag tror en viss Elon Musk har rätt i det han sa i ett uttal en gång: Den dagen vi har autonoma bilar blir egen bilkörning förbjuden. Varför tror jag han har rätt? Se 90% mänsklig faktor under avsnittet säkerhetsförbättringar i trafik.

En gång i tiden red vi på hästar. I takt med att bilar blev tillgängliga för gemene man skedde ett skifte på våra gator. Hästar finns än idag men antalet personer som nyttjar dem som transporteringsmedel är få, istället sker ridning under hobbyverksamhet. Hästarna får här som avslut symbolisera våra vanliga bilar, gärna av sportigare karaktär. Jag tror inte de kommer försvinna, bara reduceras och manövreras under lite mer kontrollerade former, exempelvis bana. När bankörningen sen är slut körs bilarna upp på en autonom lastbil utan förare som rullar in i solnedgången mot förvalda destinationer under en elmotor magnifika ljudkuliss.    

Skribent: Kim Brolin, produkttränare på Training Partner

skriv en kommentar

6 Kommentarer

Skriv en kommentar
 1. husni mubarok | jan 16, 2019
   link 8 jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb Pabrik besi beton jcac Pabrik besi hollow Pabrik besi hollow Toko besi wf Toko besi unp undangan pernikahan batik Pabrik Bondek Cor Pabrik Wiremesh Besi baja Pabrik plat kapal besi baja Pabrik besi beton interworld steel is Distributor pipa besi Distributor pipa besi Toko wiremesh Toko besi siku undangan pernikahan murah Pabrik Atap Spandek Sni Distributor Besi Siku Baja Distributor besi siku baja Pabrik besi beton gunung garuda Harga pipa besi Harga pipa besi Toko besi unp Toko Plat besi plat kapal undangan pernikahan online Pabrik Plat Bordes Kembang Supplier Besi Siku Baja Harga besi siku baja Pabrik besi beton delcoprima Jual pipa besi Jual pipa besi Toko besi cnp Toko besi h beam baja undangan pernikahan anti mainstream Pabrik Plat Besi Hitam Agen Besi Siku Baja Jual besi siku baja Pabrik besi beton cakra steel cs Supplier pipa besi Supplier pipa besi Toko besi hollow Toko besi cnp undangan pernikahan cantik dan murah Pabrik Plat Kapal Bki Krakatau Steel Toko Besi Siku Baja Supplier besi siku baja Pabrik besi beton bjku Toko pipa besi Toko pipa besi Toko besi beton Sni Ulir Polos www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan unik Pabrik Jual Besi Siku Baja Jual Besi Siku Baja Toko besi siku baja Pabrik besi beton Sni Ulir Polos Agen pipa besi Agen pipa besi ironsteelcenter.com Supplier besi Wf Baja undangan pernikahan yang unik Pabrik Besi Unp Baja Profil Kanal Harga Besi Siku Baja Agen besi siku baja Pabrik besi beton ais Pabrik pipa besi Pabrik pipa besi Supplier stainless steel Supplier bondek undangan pernikahan lucu Jual Besi Siku Baja Toko besi siku baja Pabrik besi beton Sni Ulir Polos Agen pipa besi Agen pipa besi ironsteelcenter.com Supplier besi Wf Baja undangan pernikahan yang unik Pabrik Besi Unp Baja Profil Kanal Harga Besi Siku Baja Agen besi siku baja Pabrik besi beton ais Pabrik pipa besi Pabrik pipa besi Supplier stainless steel Supplier bondek undangan pernikahan lucu Pabrik Besi Cnp Profil Baja Gording Pabrik Besi Siku Baja Pabrik besi siku baja Pabrik besi beton Distributor sch 40 Distributor sch 40 Supplier atap spandek Supplier wiremesh undangan pernikahan bunga Pabrik Besi Hollow Distributor Besi Unp Baja Distributor besi wf Harga sch 40 Harga sch 40 Supplier baja ringan Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan islami  
 2. Lilly Eqvist | nov 25, 2018

  Men om man är en trafik- och transportingenjör vad bör man då tänka på när man ska skapar städer för autonomer? Snälla svara någon snabbt på detta! Behöver veta till en uppgift i skolan och jag har inte hittat svaret på en vecka....

  But if you are a traffic and transport engineer, what should you think of when creating cities for self-driving cars? Please respond quickly to this! Need to know an assignment in school and I have not found the answer in a week ....

 3. akki1234 | nov 19, 2018
  Thanks for this great post if you are new user of the window10. they are more user get the help of this website changeringtoneinwindows10mobile if you are one of them to connect and enjoy the working any time. 
 4. Akki12 kumar | nov 19, 2018
  I am the new user of the window10 mobile if you are using rod the window10 mobile like then the first us if you are using the more website <a href="http://changeringtoneinwindows10mobile.com">change ringtone in windows 10 mobile</a>  but you are not using this type and you could say the more uses of the Maine function.  
 5. Carolina Emory | nov 03, 2018
  Self. Best thanks to explore. Ellers kan du simpelthen få det fundamentale og ikke ekstremt se noe eller ekspertise det på en mulig måte. Simply scan au courant tour books / guides, decide what you would like to work out, get a map and go. likelihood could be aa part of holidays and exploring new things - a tour negates that risk https://silvertailproperties.com/sell-a-house/
 6. Ronald Thomas | sep 17, 2018
  Hi I got a new car from my company Dissertation Writing Service and now I will have to learn driving you guys will guide me or teach me?

  Skriv en kommentar

  Ämnen:

  GuideTraining PartnerAutonoma bilarSjälvkörande bilarKim Brolin