UNIK LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR FORDONSBRANSCHEN

Ämnen:

utbildningtalent managementlearning managementlanseringkompetensutvecklingFramtidenemployer brandingDrivelab BIGBuisiness Supportutbildningsnyttpressmeddelande

ALL.OmslagsbildTRAINING PARTNER OCH MGRUPPEN LANSERAR IDAG ETT FÖR SVERIGE UNIKT SAMARBETE: TILLSAMMANS KOMMER DE TVÅ FÖRETAGEN UNDER VARUMÄRKET AUTOMOTIVE LEADERSHIP LAB ERBJUDA FLERA OLIKA PROGRAM MED KVALIFICERAD LEDARSKAPSUTBILDNING, SPECIFIKT UTVECKLADE OCH ANPASSADE FÖR FORDONSBRANSCHEN.


- Fordonsmarknaden genomgår just nu omfattande och snabba förändringar. Återförsäljarorganisationer konsolideras till allt större enheter, med många nya chefsroller i flera led. Parallellt ökar kundernas förväntningar på affärsmässighet, service och effektivitet drastiskt. Sammantaget innebär det här helt nya krav på moderna insikter och kunskaper om ledarskap hos alla branschens chefer, säger Nicholas Parts, vd för Training Partner – Nordens ledande aktör inom kompetensutveckling och event för fordonsindustrin.

Mgruppen är en av landets äldsta och mest välrenommerade aktörer inom ledarskapsutveckling:

 - Training Partner besitter oslagbar kompetens inom fordonsbranschen. Tillsammans med vårt gedigna kunnande inom ledarskap blir det den perfekta mixen när det kommer till att utbilda dagens och framtidens ledare inom hela fordonsbranschen. Det vill säga generalagenter, återförsäljare, underleverantörer och partners runt omkring, säger Annica Söderberg, vd Mgruppen.

- Genom Automotive Leadership LAB så erbjuder vi och Mgruppen tillsammans ledarskapsutveckling i en trygg miljö. Vi ger branschens chefer verktyg som gör att de kan ligga i framkant som ledare och samtidigt bli än mer attraktiva som arbetsgivare i en bransch som idag har stora utmaningar i att hitta kompetent personal, fortsätter Nicholas Parts.

Automotive Leadership LAB erbjuder kvalificerad ledarskapsutbildning inom fyra områden:

  1. Ny som chef: för personer som varit chefer i upp till 2 år.

    Erfaren chef: för personer som varit chefer i mer än 2 år.

    Grundläggande ledarskap: för arbetsledare och potentiella, blivande chefer.

    Ledningsgrupper: för tydligare och effektivare ledningsgruppsarbete.

Utbildningsprogrammen kommer att vara uppdelade på flera tillfällen med utrymme att praktisera lärdomarna i sin vardag däremellan. Alla program genomförs med två utbildningsledare, en från Mgruppen och en från Training Partner, och har stort fokus på upplevelsebaserat lärande, med case och referenser från verkligheten i fordonsbranschen.

- Utbildningsprogrammen kommer att vara uppdelade på flera tillfällen med utrymme att praktisera lärdomarna i sin vardag däremellan. Alla program genomförs med två utbildningsledare, en från Mgruppen och en från Training Partner, och har stort fokus på upplevelsebaserat lärande, med case och referenser från verkligheten i fordonsbranschen.

För mer information

Nicholas Parts, vd Training Partner, tel: 0705-760 530
Annica Söderberg, vd Mgruppen, tel: 070-340 1970

www.autoleadlab.se

Nicholas Parts CEO Training Partner

skriv en kommentar

Skriv en kommentar

Ämnen:

utbildningtalent managementlearning managementlanseringkompetensutvecklingFramtidenemployer brandingDrivelab BIGBuisiness Supportutbildningsnyttpressmeddelande